Vincentská rodina na Slovensku organizuje 14. ročník celoslovenskej verejnej zbierky Boj proti hladu. “Veríme, že v duchu svätého Vincenta de Paul, evanjelizátora najchudobnejších, budeme môcť spoločne zmierňovať hlad, chorobu i koronu, negramotnosť či iné utrpenie ľudí v rámci misijných diel Vincentskej rodiny v zahraničí i na Slovensku,” uvádza vincentínska rodina na webe. Zbierka potrvá do 30. apríla 2021.

Zbierka bude použitá na pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku. Prečo práve Haiti, Honduras, Rusko, Ukrajina a Albánsko? Haiti a Honduras sú dve najchudobnejšie krajiny Latinskej Ameriky. Väčšina ľudí v týchto krajinách trpí extrémnou chudobou, ktorá je porovnateľná s najchudobnejšími krajinami Afriky. V Rusku, Ukrajine a Albánsku pôsobia misionári vincentskej rodiny zo Slovenska, preto ich projekty môžeme priamo podporiť.

Pomôcť opäť môžete modlitbou, kúpou medovníkového srdiečka, finančným príspevkom na číslo účtu 20286026/6500, názov: Zbierka – Boj proti hladu (IBAN: SK72 6500 0000 0000 2028 6026 BIC: POBNSKBA). Núdznych a hladujúcich môžete podporiť vkladom alebo prevodom na účet počas celého roka, keďže účet ostáva aktívny aj do ďalšieho ročníka zbierky.) Tento ročník sa nebude dať prispievať DMS, nakoľko Rada DMS darcovskú SMS neschválila.

Výnos z 13.ročníka  zbierky bol prerozdelený nasledovne:
• Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul / misia HAITI: 71 300 €
• Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul / misia HONDURAS: 66 300 €
• Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul / misia SLOVENSKO, UKRAJINA a RUSKO: 66 300 €
• Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta de Paul / misia ALBÁNSKO, UKRAJINA a SLOVENSKO: 22 100 €
• AIC / misia UKRAJINA – projekt vývarovne pre chudobných na Bukovine: 5000 €
• MISEVI – Vincentskí laickí misionári: 4 018,56€

Náklady na zbierku boli: 3767,37€. Vo všetkých ročníkoch sa náklady na zbierku pohybovali v rozmedzí 1,7 – 3%, nakoľko členovia Komisie Boj proti hladu a ich spolupracovníci robia svoju činnosť dobrovoľnícky.

Zdroj: TK KBS