Víkendová odpustová slávnosť, ktorá sa uskutočnila 29. – 30. augusta v Bazilike minor v Michalovciach, pri príležitosti sviatku blaženého mučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR, bola vyvrcholením duchovnej obnovy, ktorú počas týždňa viedol redemptorista Pavol Tomko CSsR. Slávnostné archijerejské liturgie sprevádzal obidva dni miestny chrámový zbor sv. Jozefa, pod vedením dirigentky Márie Gofusovej.

Sobotný program sa začal svätým ružencom, pokračoval modlitbou veľkej večierne, pri ktorej sa požehnala lítia – chleby, pšenica, víno a olej. Po večierni sa prítomní modlili moleben k blaženému Metodovi, počas ktorého sa čítali prosby a poďakovania. Počas molebenu k bazilike doputovala necelá stovka pútnikov 8. ročníka pešej púte z Nižného Hrabovca, z ktorého vyrážali v ranných hodinách. Večer sa konala archijerejská svätá liturgia, ktorú slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. V kázni využil aj osobu svätého Jána Krstiteľa, ktorého sťatie si Cirkev pripomínala v túto sobotu. Podobne ako Predchodca, aj blažený mučeník Metod prišiel o život, pretože bol hrdinom svojej doby, v ťažkej epoche pre miestnu gréckokatolícku cirkev, nepodľahol klamstvám a sľubom sveta, no vytrvalo ohlasoval Krista všade kam bol poslaný, až do posledných chvíľ vo väzení.

Po skončení archijerejskej svätej liturgie veriaci i pútnici zotrvali v bazilike na modlitbách za uzdravenie s pomazaním posvätným olejom, ktorými bol ukončený sobotný program.

Nedeľu sa opäť bazilika naplnila veriacimi na utierni a rannej cirkevnoslovanskej liturgii, po ktorej sa pomodlili spolu s otcami redemptoristami Akatist k Matke Ustavičnej Pomoci, ktorej úctu má za úlohu rozširovať ich kongregácia. Nedeľnú archijerejskú liturgiu slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický apoštolský administrátor, ktorý v homílii taktiež vyzdvihol martýrium – svedectvo redemptoristu Metoda, ktorého nazval mučeníkom slobody svedomia. Starokresťanskí mučeníci sú z veľkej časti súčasným veriacim vzdialení, máloktorí poznajú ich životné osudy, no blažený Metod je blízky aj súčasnému veriacemu človeku, dokonca niektorí ho osobne zažili, prípadne ho poznajú z rozprávania svojich rodičov. Blažený Metod mal na výber dve cesty – ľahkú cestu, na ktorej mohol zaprieť vladyku Gojdiča a nastúpiť na jeho miesto alebo vydať sa na krížovú cestu mučeníctva, v ktorej sa sklonil pred betlehemským Dieťaťom, a nie pred velikánmi sveta.

Na záver sa sprievod kňazov spolu s vladykom pomodlil pri relikviách blaženého mučeníka Metoda, ktoré sú uložené v bočnom oltári baziliky, následne sa vladykovi Cyrilovi za jeho účasť na slávení liturgie a homíliu poďakoval otec Metod Lukačik CSsR, viceprovinciálny predstavený gréckokatolíckych redemptoristov, ktorý zároveň pozval veriacich na Púť otcov a synov s vladykom Cyrilom, ktorá sa uskutoční pod záštitou Komisie pre mládež Košickej eparchie 1. septembra. Poobede sa redemptoristi stretli s mládežou i rodinami v priľahlej záhrade na spoločnom odpustovom agapé.

TK KBS informoval Richard Fučko

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *