V deň spomienky na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa zložil do rúk jasovského opáta Ambróza Martina Štrbáka, O. Praem. večné sľuby br. Hermann Jozef Dušan Demjanovič, O. Praem.

V úvode pontifikálnej liturgie opát privítal prítomných jasovských kanonikov a zhromaždený ľud. Vo svojej homílii bližšie predstavil osobnosť kráľa Herodesa a sv. Jána Krstiteľa. Br. Hermannovi Jozefovi pripomenul, že „vstupuje do rodiny, ktorej každý člen má svoje silné i slabé stránky, o ktorých (br. Hermann Jozef) vie a že tiež každý člen jasovskej rehoľnej rodiny pozná jeho silné i slabé stránky“.

Ďalej opát povzbudil br. Hermanna Jozefa v jeho povolaní jasovského rehoľného kanonika, jasovského diakona a rehoľného kňaza. Po homílii nasledovali sľuby chudoby, čistoty, poslušnosti a stability miesta. Po úvodných otázkach nasledovali Litánie k Všetkým svätým, po ktorých br. Hermann Jozef prečítal svoj vlastnoručne napísaný sľub, ktorý spolu s opátom Ambrózom podpísali na oltári.

Po modlitbe požehnania a prijatí medzi kanonikov, opát ako viditeľný znak novej hodnosti, obliekol br. Hermannovi Jozefovi mozzettu (pelerínu) a potom ho opát i ostatní prítomní kanonici pozdravili pozdravom pokoja. V závere sv. omše sa opát Ambróz poďakoval prítomným kanonikom, br. Hermannovi Jozefovi a jeho rodine, i všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto slávnosti.

Zároveň všetkých pozval na diakonskú vysviacku, ktorú br. Hermann Jozef prijme 13. septembra o 16:00 v Opátskom chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove z rúk rožňavského biskupa Stanislava Stolárika.

Záznam slávnosti

TK KBS informoval Jozef Vaško

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *