V dňoch od 30. augusta do 1. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Provinciálne zhromaždenie členov Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti, na ktorom bol zvolený za vizitátora provincie P. Tomáš Brezáni, CM.

Toto stretnutie sa koná pravidelne raz za tri roky. Obvyklý čas Provinciálneho zhromaždenia je v mesiaci máj, ale kvôli pandémii prebiehalo až v týchto dňoch. Obsahovou náplňou stretnutia bola pracovná časť, v ktorej sa spolubratia venovali revízii Provinciálnych noriem.

Doterajší vizitátor P. Jaroslav Jaššo, CM zhodnotil ostatnú trojročnicu pôsobenia Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti po duchovnej, pastoračnej i ekonomickej stránke. Zvlášť pripomenul minuloročné putovanie relikvií sv. Vincenta de Paul po Slovensku a Čechách, ktoré prinieslo mnohé duchovné plody.

V posledný deň zhromaždenia sa konala voľba vizitátora Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti. V tejto úlohe vystriedal doterajšieho vizitátora P. Jaroslava Jašša, CM nový vizitátor P. Tomáš Brezáni, CM, ktorý doteraz pôsobil ako národný direktor Združenia mariánskej mládeže a člen slovenského ľudového misijného tímu. Taktiež boli zvolení štyria provinciálni radcovia. „Zvlášť im a všetkým členom Misijnej spoločnosti vyprosujeme hojnosť Božích milostí do pastoračných aktivít,“ informoval P. Dominik Pavol, CM.

Kňazi a bratia Misijnej spoločnosti pôsobia na Slovensku v komunitách v Bratislave, Banskej Bystrici, Lučenci a Bijacovciach, ďalej na viacerých miestach v Čechách a na Morave, v Chicagu (USA) a na Hondurase. O ich činnosti sa môžete dozvedieť na stránke https://www.vincentini.sk/

Zdroj: TK KBS
Foto: TV LUX