Konfederácia politických väzňov Slovenska si tohtoročné okrúhle výročia pripomenula odovzdávaním pamätných listov žijúcim svedkom. Bolo to 70. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov, 70. výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, 70. výročie násilného zrušenia kňazských seminárov a napokon aj 70. výročie vyvezenia rehoľných sestier z kláštorov, škôl a nemocníc – čiže 70. výročie Akcie Rehoľníčky.

Niektorým rehoľným sestrám do Českej republiky boli pamätné listy poslané poštou, ale viacerým boli odovzdané osobne.

Vincentky

Počas ekumenického hodového stretnutia 24. júla v Bioklimatickom parku Drienová bol odovzdaný pamätný list vincentke sr. Nonnáte Vrbovej, ktorá pôsobí v Rajci.

Foto: Martin Petrík

Dňa 6. augusta po pietnej spomienke v nitrianskej väznici navštívili členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska Provinciálny dom Spoločnosti dcér kresťanskej lásky v Nitre, kde svätú omšu celebrovali kňazi – bývalí politickí väzni Peter Rúčka a Tomáš Konc. Po sv. omši predseda KPVS Peter Sandtner a vizitátorka DKL sr. Damiána Pagáčová odovzdali pamätné listy sestrám Kajetáne Magdolenovej, Rustike Janíkovej, Honórii Mišanyiovej a Romule Ambrózovej. Sestra vizitátorka zároveň každej sestre odovzdala ružu. Následne obaja navštívili imobilné sestry Justínu Vargovú a Getúliu Kamenskú v ich izbách, aby aj im odovzdali pamätné listy.

V Košiciach dňa 11. augusta Peter Sandtner a predseda Oblastnej organizácie KPVS Košice Pavol Dečo odovzdali pamätné listy sestrám Edmunde Adamovej a Pelágii Hágovskej.

Uršulínky

Delegácia členov Konfederácie politických väzňov Slovenska navštívila dňa 14. augusta sestry uršulínky v Suchej nad Parnou. Spolu s miestnou komunitou sa zúčastnili na modlitbe posvätného ruženca a adorácii v kaplnke. Na úvod ich privítal miestny duchovný, salezián Marek Gális a následne predseda KPVS a provinciálna predstavená sr. Samuela Harmáčková odovzdali pamätné listy sestrám Konštancii Ferencovej, Natálii Vráblovej, Consolate Cíferskej, Viannei Bernadičovej, Svorade Salvovej, Eufémii Lukovičovej a Domitile Líškovej. Napokon navštívili v izbe imobilnú sestru Amáliu Kvasnicovú.

Foto: Katarína Smiešková

Sestry Natália, Konštancia a Amália boli v auguste 1950 vyvezené zo noviciátu v Batizovciach do centralizačného kláštora v Modre, kde pracovali v poľnohospodárstve, sestry Viannea a Svorada boli vyvezené z kláštora v Trnave do centralizačného kláštora  v Dolných Semerovciach, kde tiež pracovali v poľnohospodárstve a sestry Consoláta a Eufémia boli vyvezené z Prahy do centralizačného kláštora v Broumove. Následne ich čakala práca v textilných továrňach a potom v ústavoch sociálnej starostlivosti.

Sestra Viannea (absolventka Prírodovedeckej fakulty Slovenskej univerzity, odbor matematika – fyzika) je vo veku 97 rokov najstaršou sestrou v komunite a zároveň druhou najstaršou členkou KPVS. Sestra Consoláta bola po revolúcii provinciálnou predstavenou uršulínok na Slovensku. Prítomní zároveň zablahoželali k blížiacim sa 90. narodeninám sestre Konštancii.

Peter Sandtner

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *