Cyklus SVEDECTVOM O BARBARSTVE MOCI približuje autentické spomienky pamätníkov štátneho zásahu proti reholiam a rehoľníkom.

Vypočujte si spomienky na Barbarskú noc z 3. na 4. apríla a z 13. na 14. máj 1950.


P. Pavol Uličný, SVD

Ján Brichta

don Alojz Ondrejka, SDB

don Vojtech Zeman, SDB

P. Štefan Popovič, SVD

Milan Mesároš

P. Michal Roško, CSsR

Ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU.

© KVRPS