Dňa 24. mája 1900 bola pápežom Levom XIII vyhlásená za svätú, Rita z Cascie, ktorá bola manželkou, matkou, vdovou a potom augustiniánskou mníškou. Presne v deň 120 výročia jej svätorečenia sa v Košiciach v Kostole svätej Rity slávila odpustová slávnosť. Táto svätica je veľmi známa v Taliansku kde žila ale postupne sa jej úcta rozširuje aj na Slovensku.

V Košiciach postavili kostol bratia augustiniáni a je to prvý kostol na Slovensku zasvätený sv. Rite. Slávnostnú svätú omšu celebroval Vladimír Šosták, biskupský vikár pre katechézu a apoštolát laikov v Košickej arcidiecéze. Hlavný celebrant v kázni spomenul aj to, že v augustiniánskom znaku má svoje výrazne miesto kniha. Táto kniha predstavuje Sväté písmo, ktoré prebodlo Augustínovo srdce a ono zahorelo láskou k Bohu. Kazateľ podčiarkol pre  všetkých aby zostávali v Božom slove a z neho neustále čerpali. Tiež pripomenul, že oslava svätých má všetkých viesť k tomu aby každý žil svätosť vo svojom každodennom živote.

Na záver hlavný celebrant požehnal ruže, ktoré si veriaci mohli odniesť domov pre seba a zvlášť pre chorých a trpiacich, aby im  ruža pripomínal útechu od Boha, ako to bolo v živote svätej Rity, keď jej v zime príbuzná z rodnej dediny priniesla vykvitnutú ružu.

Jozef Jurdák, OSA