Cirkev v pôstnom čase vyzýva k prehĺbeniu modlitby. Aj zákaz verejného slávenia bohoslužieb môže byť príležitosťou nájsť si viac času pre Pána v osobnej modlitbe. Hoci v týchto dňoch nemôžeme Ježiša prijímať vôbec alebo aspoň nie tak často ako sme by sme chceli, od Jeho lásky nás nič nemôže odlúčiť (porov. Rim 8, 35) a aj naďalej Ho môžeme prijímať duchovným spôsobom.

„My, redemptoristi, vám k tomu chceme ponúknuť modlitbovú pomôcku. Je to 31 modlitieb sv. Alfonza nazvaných Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky, z ktorých každá po nádhernom rozjímaní obsahuje modlitbu duchovného prijímania. Alfonzove Návštevy sú jeho ľúbostnými listami adresovanými Ježišovi a nám môžu pomôcť vstúpiť do rozhovoru s Pánom v modlitbe,“ píšu na svojej internetovej stránke.

Rozjímania sú pretkané citátmi s Písma a slovami rôznych svätcov, po duchovnom prijímaní vždy nasleduje modlitba k Márii. Môžeme sa pomocou nich modliť pred svätostánkom, pred vystavenou Najsvätejšou sviatosťou, ale aj doma vo svojej izbe, ako nás k tomu pozýva Ježiš v evanjeliu (porov. Mt 6, 6). Alfonzove Návštevy sú pripravené vo forme niekoľkominútových zvukových nahrávok a každý deň je zverejnená nová nahrávka. Nájdete ich v podcastoch.

Nech každého, kto ich bude počúvať, na príhovor sv. Alfonza a Matky ustavičnej pomoci naplní Duch Svätý a pomôže mu prijať Ježiša do svojho srdca.

Modlitba duchovného prijímania sv. Alfonza: “Môj Ježiš, verím, že si v Najsvätejšej sviatosti oltárnej skutočne prítomný. Milujem ťa nadovšetko a chcel by som ťa prijať do svojho srdca. Teraz ťa však nemôžem prijať sviatostne, preto ťa prosím, príď mi aspoň duchovne do srdca! Objímam ťa, ďakujem ti a v láske sa s tebou spájam. Nedaj, aby som sa od teba odlúčil!
(Svätý Alfonz Mária de Liguori: Návštevy Najsvätejšej sviatosti a Panny Márie, Božej Matky. Bratislava : Lúč, 2016)

Mediálny tím redemptoristov