Na Slovensku máme okolo tritisíc zasvätených v rôznych formách zasväteného života. Medzi rehoľníkmi sú najpočetnejšie dve spoločenstvá – saleziáni don Bosca a sestry vincentky.

Saleziáni
Generálna kapitula saleziánov obnovila dňa 11. marca 2020 mandát hlavného predstaveného. Na ďalších šesť rokov bol opäť zvolený don Ángel Fernández Artime. Zvolený bol hneď v prvom skrutíniu. Na predošlej 27. generálnej kapitule saleziánov bol dňa 25. marca 2014 zvolený za hlavného predstaveného, ako o tom píšu saleziáni na svojej internetovej stránke.

Vincentky
Sestry vincentky informovali, že generálna predstavená Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta, sestra Kathleen Appler, sa vo veku 68 rokov a v 47. roku rehoľného zasvätenia stretla so svojím Pánom dňa 18. marca 2020 po živote úplne obetovanom Bohu v službe chudobným a svojej rehoľnej spoločnosti. Pohrebná svätá omša bude dňa 24. marca 2020 v Kaplnke Panny Márie zázračnej medaily na Rue du Bac v Paríži.

Na obe spoločenstvá pamätáme v modlitbe a prosíme Pána, nech ich v tomto čase vedie, požehnáva i potešuje.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *