Dokončiť úpravu exteriéru pastoračného centra – oplotenie a komunikáciu ku garáži a tak zabezpečiť nielen bezpečnosť účastníkov aktivít, ale umožniť rozšírenie činnosti aj na vonkajšie aktivity. To je cieľom výzvy rehoľných sestier Congregatio Jesu, ktoré sa už deviaty rok snažia slúžiť Rómom aj Slovákom v Jarovniciach. Pre projekt hľadajú finančnú podporu na dokončenie diela.

Pastoračné centrum poskytuje mnohým Rómom aj Slovákom z Jarovníc zázemie nielen pre duchovné stretnutia, ale aj pre základné sociálne poradenstvo, vzdelávacie aktivity prostredníctvom projektov v oblasti počítačov, ekonomiky, komunikácie, hudby, či pre krúžok šikovných rúk (pečenia, varenia, šitia a pod.). Sestry Congregatio Jesu, ktoré zároveň pri centre bývajú, slúžia v ňom touto činnosťou deťom, mladým aj dospelým, ale aj perú a žehlia pre rómsky kostol či prerozdeľujú humanitárnu pomoc a starajú sa aj o kostými pre divadelné a muzikálové aktivity.

„Podporením výzvy sa budú môcť aktivity sestier v pastoračnom centre v rámci občianskeho združenia Jarovnice rozšíriť aj o športové činnosti detí a mladých v exteriéri a to tak v lete, ako aj v zime. Aj dospelí účastníci modlitbových stretnutí, či vzdelávacích aktivít určite ocenia, ak sa im poskytne pohybová aktivita, cvičenie, modlitba, či posedenie vonku v okolí pastoračného centra,“ uvádzajú na webe ludialudom.sk.