Mesto Michalovce si v roku 2019 pripomína 100 rokov od založenia československej Zemplínskej župy. Pri tejto príležitosti bola vyhlásená anketa o najvýznamnejšieho Michalovčana storočnice. Najprv prvú desiatku osobností vybrali historici, potom sa dostala k slovu široká verejnosť. Desiatku finalistov, ktorým ľudia mohli dať svoj hlas, tvorili: Ferdinand Alexa, Pavol Horov, Juraj Králik, Štefan Kukura, Teodor Jozef Mousson, Vladimír Seruga, Michal Slávik, gróf Alexander Sztáray, Metod Dominik Trčka a Jaroslav Vizdal.

Každú osobnosť občanom bližšie predstavovali v krátkej TV reportáži. Osobnosť Michaloviec musela spĺňať niekoľko kritérií: narodiť sa, alebo pôsobiť v Michalovciach v rokoch 1919 až 2019, mať tu trvalý pobyt (či domovské právo) a hlavne mať nespochybniteľný prínos pre toto mesto. Poslednou podmienkou bolo, že táto osobnosť už nežije.

Do hlasovania sa zapojilo 1482 hlasujúcich. Prvenstvo so 654 hlasmi získal blahoslavený redemptorista mučeník Metod Dominik Trčka, ktorého sväté relikvie dnes spočívajú v michalovskej v Bazilike redemptoristov. Bl. Metod prišiel do mesta v roku 1931, kedy sa otvoril prvý gréckokatolícky kláštor na Slovensku o ktorého výstavbu sa značne pričinil. Za jeho pôsobenia sa vybudoval aj veľkolepý gréckokatolícky chrám Zoslania Svätého Ducha. Bl. Metod pôsobil v meste s krátkymi prestávkami v rokoch 1931-32, 1934-42, 1945-49. Zomrel mučeníckou smrťou vo väzení v Leopoldove 23. marca 1959.

Dňa 21. októbra 2019 na slávnostnom galavečeri primátor Viliam Zahorčák odovzdal Pamätný list o víťazovi ankety „Michalovčan storočnice“ o. Metodovi Marcelovi Lukačikovi, CSsR, vyššiemu predstavenému gréckokatolíckych redemptoristov. Na slávnosti bol prítomný aj správca baziliky o. Maroš Dupnák, CSsR.

Protoihumen Michalovskej viceprovincie redemptoristov, páter Metod Marcel Lukačik povedal pri prevzatí pamätného listu: „Teší nás, že ľudia vnímajú nespochybniteľný prínos bl. Metoda pre mesto Michalovce ako aj pre celý Zemplín. Jeho odkaz je vždy živý aj vďaka činnej prítomnosti redemptoristov v kláštore a bazilike, kde si na neho spomíname modlitbami a príhovormi každého dvadsiateho piateho v mesiaci.“ V tento deň tak dopoludnia ako aj večer sú modlitby za uzdravenie duše i tela s pomazaním svätým olejom a uctením si jeho relikvií. Liturgický sviatok bl. Metoda pripadá na 25. augusta, kedy je v Bazilike minor aj jeho odpustová slávnosť. Redemptoristi v Michalovciach sa snažia, aby inšpiratívny príbeh blahoslaveného mučeníka bol zdrojom energie a posily pre ľudí, ktorí to potrebujú. Bl. Metod je výrečným príkladom kresťanského odpustenia, že napriek všetkým životným ťažkostiam nezatrpkol, ale na konci svojho života vo väzení vyznal: „Ja sa na nikoho nehnevám, všetkým som odpustil“. O. Metod Dominik Trčka bol vyhlásený Svätým Otcom Jánom Pavlom II. za blahoslaveného na svätopeterskom námestí v Ríme 4. 11. 2001.

„Tešíme sa, že ľudia živo vnímajú osobu i posolstvo človeka, ktorý zasvätil svoj život Bohu ako kňaza a rehoľník. Okrem materiálnych hodnôt, ktoré tu blahoslavený Metod zanechal – ako sú prvý kláštor redemptoristov v Michalovciach a nádherný chrám, ktorý bol nedávno povýšený na Baziliku minor, – svedectvo jeho života o vernosti, vytrvalosti, odpustení a láske inšpiruje, posilňuje a formuje ľudí aj dnes,“ doplnil Metod Marcel Lukačik, CSsR.