V dňoch od 5. do 12. októbra 2019 bol provinciálny dom Milosrdných sestier Svätého kríža miestom slávenia kapituly s mottom: „Pohýnané Božím Duchom odvážne na ceste.“

Provinciálna kapitula je najvyššou inštanciou provincie a koná sa raz za šesť rokov. Prvý deň kapituly delegátky venovali duchovnej obnove a adorácii pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Program jednotlivých dní kapituly bol rozdelený podľa základných duchovných hodnôt kongregácie. Každá  duchovná hodnota kongregácie mala na kapitule svoju spirituálnu, informačnú a pracovnú časť. Boli prizvaní kňazi a rehoľníci, ktorí dopoludnia pomohli kapitulárkam duchovne vojsť do tém: život s Bohom, poslanie v Cirkvi, sesterstvo a život vo františkánskej jednoduchosti.   Následne sa sestry venovali praktickým veciam a diskusii v skupinách a prehodnocovali život a poslanie sestier v provincii z hľadiska evanjelia a charizmy inštitútu.

Provinciálna kapitula 2019 priniesla posolstvo pre život a poslanie všetkých členiek provincie na ďalších šesť rokov, v ktorých chcú chrániť čas na modlitbu, mať túžbu i ochotu byť spolu, zachovať citlivosť na požiadavky doby,  odovzdávať ľuďom duchovné hodnoty a i naďalej vydávať svedectvo života v rehoľnom rúchu.

Kapitulárky sú vďačné svojim spolusestrám, ktoré ich v priebehu celej kapituly sprevádzali modlitbou a adoráciou pred eucharistickým Kristom, aby tak vyprosili delegátkam hojné vyliatie Božieho Ducha a aby kapitula priniesla dobré ovocie pre život provincie a celej Cirkvi.

Druhú časť kapituly  budú sláviť po Generálnej kapitule v roku 2020.

KVRPS informovala Sr. Klára Františka Janičová, SCSC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *