Fórum kresťanských inštitúcií usporiadalo v Prešove v sobotu 18. mája 2019 Veľtrh sociálnych aktivít (VSA) v nákupnom centre EPERIA. Asi dvadsať organizácií prezentovalo rôzne sociálne aktivity, ktorým sa venujú a za zasvätených tam boli sestry z Congregatio Jesu s ich službou Rómom v Občianskom združení Jarovnice a sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a Dom sv. Kozmu a Damiána, ktorého sú zriaďovateľkami.

Cieľom VSA je priblížiť ľuďom sociálne iniciatívy v prospech ľudí, ktorí sa ocitli v núdzi alebo v existenčných problémoch a ktorí sú odkázaní na pomoc zvonka. Takéto podujatia FKI pripravilo už viackrát, najmä v obchodných centrách. Okoloidúci, nakupujúci alebo predavači, tu mohli získať odpovede na riešenie problémov v rôznych oblastiach sociálnych služieb – starostlivosť o starých a chorých, opustených, núdznych, telesne postihnutých, ľudí bez domova, siroty, závislých, chudobné rodiny, osamelé matky, Rómov v osadách, týrané osoby a využiť aj právne poradenstvo.

Podujatie nazvali veľtrhom, lebo jednotlivé sociálne iniciatívy sa na ňom predstavujú so svojimi stánkami ako na výstave. Prínosom VSA je aj bližšie vzájomné zoznámenie sa a zosieťovanie zástupcov jednotlivých vystavujúcich iniciatív – ich vzájomná inšpirácia i konkrétna vzájomná podpora a spolupráca.

Veľtrh sociálnych aktivít dopoludnia otvoril predseda Fóra kresťanských inštitúcií (FKI) Tomáš Kuzár a moderoval ho Pavol Kossey, podpredseda FKI. V programe bolo sprievodné slovo a hudba, z pódia pozdravil účastníkov riaditeľ kancelárie Prešovského samosprávneho kraja Fabián Novotný, riaditelia Spišskej a Prešovskej katolíckej charity, Miriam Kuzárová (riaditeľka CitizenGO na Slovensku) a podujatie podporili aj zástupcovia mestského úradu odboru sociálnych služieb.

-fc-
Foto: Petra Sičáková SNPM