Život sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie predstavili v nedeľu 12. mája v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Čas a okolnosti príchodu sestier na Slovensko, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie vtedajšieho prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča v roku 1928, opísal v katechéze sekretár a hovorca košického eparchu Martin Mráz. Vysvetlil, že mnohí mladí ľudia vtedy nevnímali skutočné hodnoty a spoločnosť ich volala ,,stratená generácia“.

„Blahoslavený vladyka Pavol, však nepodľahol sklamaniu, ale pozval sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie, aby s horlivosťou prinášali svetlo viery opusteným,“ informovala Alžbeta Gerberyová SNPM. Po katechéze nasledovalo premietanie filmu Lebo oni budú nasýtení o tejto reholi. Stretnutie sa uskutočnilo pri príležitosti roka bl. Jozafáty, spoluzakladateľky sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie.

Zdroj: TK KBS