Počas apríla prebiehajú v Bratislave stretnutia jednotlivých komisií pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS), ktoré vedú členovia rady KVRPS. Dňa 30. apríla 2019 boli takéto stretnutia dve. Prinášame vám správu z Masmediálnej komisie, ktorej predsedá P. Vladimír Kasan OSB. Ďalšími členmi sú sr. Ivica Kušíková SSpS, sr. Františka Čačková OSF a P. Michal Mária Kukuča OSB. Moderovanie práce tejto komisie je zverené sr. Jane Kurkinovej FMA.

Členovia komisie sa podelili o tom, čo robia v masmediálnej oblasti v rámci KVRPS, keďže táto komisia pred spojením konferencií neexistovala. Masmediálna komisia teraz zastrešuje oblasti týkajúce sa audiovízie, vydavateľskej činnosti, redakcie časopisu Zasvätený život, tvorby a správy webového portálu Konferencie a portálov zasvatenyzivot.sk a rehole.sk. Spolupracuje s odborníkmi z masmediálnej oblasti, vydavateľstvami, distribučnými spoločnosťami, produkčnými spoločnosťami, sponzormi, donormi, katolíckymi médiami a Radou pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS.

KVRPS ponúka viaceré autorské mediálne produkty dostupné verejnosti a využíva kanály, ktorými zasvätení vstupujú do verejného priestoru. Aj cez ne prispievame k posilneniu hodnôt v spoločnosti a ochrane kultúrneho dedičstva (8 rehoľných vydavateľstiev, 15 rehoľných časopisov a tiež vlastný časopis Zasvätený život s pravidelnou periodicitou, webové stránky dokumentárne filmy…)

-fc-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *