Sestry z Kongregácie Matky Božieho milosrdenstva na svojom webe informujú o programe, ktorý bude v Nedeľu Božieho milosrdenstva 28. apríla 2019, prebiehať v Krakove (Poľsko) a v Košiciach a Nižnom Hrušove, kde majú sestry svoje komunity.


Krakov

Pútnici do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia počas celých 24 hodín. (Od soboty 18:00 do nedele 18:00).

Sväté omše budú slávené v areáli nasledovne:
0:00 Svätá omša v bazilike
6.00 Svätá omša v bazilike
8.00 Svätá omša v bazilike
10.00 Svätá omša pred bazilikou
12.30 Svätá omša v bazilike
15.00 Slávnostná hodina milosrdenstva v bazilike
16.00 Svätá omša pred bazilikou
18.00 Svätá omša v bazilike
19.00 Svätá omša v kláštornej kaplnke


Košice

V diecéznej svätyni Božieho milosrdenstva v Košiciach – KVP začne program vigíliou v sobotu 27. apríla:
15:00 Modlitba v hodine milosrdenstva spojená s adoráciou Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej
15:30 Svätá omša (rektor svätyne vdp. Peter Sykora)
18:00 Svätá omša (Mons. Andrej Imrich, emeritný pomocný spišský biskup)
20:30 Sláčikový recitál – Zvelebenie Božieho milosrdenstva
23:00 Cesta svetla a celonočná adorácia

A v Nedeľu Božieho milosrdenstva 28. apríla:
7:00 Svätá omša
8:00 Svätá omša
9:00 Modlitba svätého ruženca,
9:30 Prednáška Boh hnevu či Boh lásky?(sr. M. Benediktína FečováKMBM)
10:30 Slávnostná svätá omša (Mons. Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup)
15:00 h Slávnostná modlitba v hodine milosrdenstva


Nižný Hrušov

Vo farskom Kostole Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána bude 28. apríla program nasledovný:
8:30 Sviatosť zmierenia, modlitba svätého ruženca
10:30 Slávnostná svätá omša (vdp. Jozef Kozák, farár v Humennom)
Po nej možnosť uctiť si relikvie sv. sestry Faustíny, sv. Jána Pavla II. a sv. Košických mučeníkov
13:00 Adorácia
15:00 Modlitba v hodine milosrdenstva


Nedeľa Božieho Milosrdenstva má významné miesto v liturgickom roku. Je to deň, ktorý nesie v sebe prísľub samého Krista: úplné odpustenie všetkých vín a trestov za hriechy. Získať túto milosť je vcelku jednoduché  ako o tom čítame v Denníčku sv. sestry Faustíny: „Duša, ktorá pristúpi k svätej spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie vín a trestov. V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (Den. 699).

-fc-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *