Po prvýkrát sa v utorok 16. 4. 2019 stretla v Bratislave Komisia pre výchovu a vzdelávanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Tvoria ju jej predsedníčka a členka rady KVRPS sr. Rafaela Zvrškovcová OSF a členovia: P. Juraj Ďurnek SchP,  sr. Mária Filová CND, sr. Samuela Harmáčková OSU (na fotografii chýba) a br. Peter Magáč FSC. Na stretnutí bola prítomná aj sr. Jana Kurkinová FMA, tajomníčka KVRPS.

Komisia načrtla ciele svojho trojročného funkčného obdobia. Jednou z priorít je podpora spolupráce medzi rehoľnými inštitútmi, ktoré sú zriaďovateľmi škôl a školských zariadení. KVRPS zriadila Rehoľný školský úrad (RŠÚ) a predseda Konferencie P. Václav Hypius CSsR menoval za jeho predsedníčku sr. Máriu Filovú, ktorá sa s br. Petrom Magáčom zúčastňuje ako znalkyňa aj zasadnutí Subkomisie pre katolícke školy pri KBS.

Komisia sa zaoberala aj prepracovaním Štatútu RŠÚ, jeho fungovaním ako aj modelmi podpory zo strany jednotlivých reholí, stanovila termín a vybrala kazateľa duchovných cvičení pre vedúcich pracovníkov škôl. K diskusii o dlhodobej vízii cirkevných škôl sa vrátia na svojom ďalšom zasadnutí v júni 2019.

Podľa štatistiky KVRPS k 31. 12. 2018 je na Slovensku 46 škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľmi sú rehoľné inštitúty. Do výchovy a vzdelávania mladých je zaangažovaných 585 rehoľníkov, čo predstavuje takmer 30% z celkového počtu rehoľníkov pôsobiacich na Slovensku.

Jana Kurkinová FMA
Foto: Iva Kúšiková SSpS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *