V Nimniciach sa 8. – 9. marca 2019 sa stretli otcovia biskupi, zasvätení a lídri rôznych katolíckych inštitúcií a spoločenstiev, aby diskutovali o momentálne dôležitých otázkach v Cirkvi na Slovensku na tému „Miesto Katolíckej cirkvi v sekulárnej spoločnosti“.

Neformálna časť stretnutia začala už v piatok, kedy mali možnosť vidieť dokumentárne filmy. Film Dorotka o dievčatku a rodine, ktorá žije s dieťaťom postihnutým Downovým syndrómom. Druhý film bol z dielne Ivy Kúšikovej o živote a smrti jej spolusestry Veroniky Ráckovej z Misijnej kongregácie sestier služobníc Ducha Svätého. Pri obidvoch filmoch bolo ťažké ubrániť sa slzám a ešte dlho sa rozprávalo o hodnotách, ktoré predstavili.

V sobotu ráno sa stretli pri spoločnej modlitbe a pokračovali v diskusiách so zaujímavými hosťami. V príhovore počas svätej omše sa prihovoril Mons. Peter Rusnák, ktorý hovoril o tom, že povolanie v Cirkvi sa netýka len kňazov a rehoľníkov, ale povolanie sa týka každého jedného človeka. Diskusia pokračovala aj popoludní a prítomní sa do nej mohli zapájať v priebehu celého dňa cez aplikáciu, kde mohli klásť otázky do panelovej diskusie.

Toto stretnutie bolo dôležité nielen pre získanie informácií, ktoré si účastníci vypočuli, ale dôležité bolo stretnúť sa a neformálne porozprávať počas prestávok. Osviežilo to vzťahy a pomohlo k spolupráci, výmene názorov, ale aj radostnému prežívaniu kresťanstva.

Foto: Peter Zimen
Hermana Matláková SMVS