Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku zastrešuje množstvo aktivít svojich členov. Jednou z oblastí sú médiá. Kvôli zefektívneniu používania existujúcich informačných kanálov a hľadaniu nových prístupov v ich využívaní sa stretla v Bratislave 8. marca 2019 malá skupinka zodpovedných za webové stránky.

Konferencia zastrešuje tri webové stránky: kvrps.sk, zasvatenyzivot.sk, rehole.sk. Ich administrátorom je benediktín Michal Mária Kukuča. Františkánka Františka Čačková spravuje web zasvatenyzivot.sk. Stretnutie moderovala tajomníčka Konferencie Jana Kurkinová FMA, prítomná bola aj sekretárka a ekonómka Marta Chraščová CSSsS.

Aby weby neponúkali rovnaký obsah, na stretnutí sa vyprofiloval web kvrps.sk ako informačný kanál smerom k členom Konferencie aj k verejnosti. Sú na ňom informácie o Konferencii, kontakty na členské rehole a ich diela, základné dokumenty Konferencie, ako aj cirkevné dokumenty týkajúce sa zasväteného života, informácie o činnostiach týkajúcich sa priamo KVRPS (zmeny vo vedení jednotlivých inštitútov, správy z komisií a ich činnosti). Jednotlivé rehoľné inštitúty budú mať na tomto webe možnosť spropagovať svoje podujatia zaslaním podkladov na zz@rehole.sk.

Formačným kanálom bude web zasvatenyzivot.sk, na ktorom doposiaľ boli aj vyššie spomínané správy. Naďalej bude ponúkať formačné materiály, články z časopisu Zasvätený život, príhovory Svätého Otca venované zasväteným či svedectvá. Pripravuje sa zmena dizajnu tejto web stránky.

Na sociálnych sieťach môžete nájsť Zasvätený život na FacebookuTwitteri.
Svoje kanály na YouTube má KVRPS aj Zasvätený život.

-fc-