Prvý marcový víkend (1. – 3. 3. 2019) sa uskutočnila v Prievidzi duchovná obnova mladých zo Spoločenstva Piar a tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity. Viac ako 150 účastníkov hľadalo cestu „Z povrchu do hĺbky“, čo bol aj názov víkendovej obnovy.

„Z povrchu do hĺbky je obnova, pri ktorej budeme uvažovať, prečo sa nám v živote deje to, čo sa nám deje vo vzťahoch s ľuďmi, s ktorými sa stretávame a v udalostiach, ktoré prežívame,“ hovorí P. Juraj Ďurnek, vedúci Spoločenstva Piar a provinciál rehole Piaristov na Slovensku. „Odpoveď nájdeme v našom vnútri, v našom vnútornom svete, ktorý pozostáva z toho, čo cítime, čo si ceníme, čo uctievame, čo milujeme, čoho sa bojíme a čo veríme a po čom túžime. To by nám malo pomôcť prehĺbiť sa a dozrieť ako duchovne, tak aj emocionálne,“ dopĺňa Juraj Ďurnek.

Účastníkov obnovy čakali prednášky, chvály a čas v spoločenstve, svätá omša a možnosť pristúpiť ku sviatosti zmierenia. Účastníci mali možnosť zložiť sľuby na jeden rok a tak sa stať členom Piaristickej fraternity. Fraternita sa tak rozšírila o ďalších štyroch členov z Prievidze a Nitry. Zvyšných viac ako 60 členov Fraternity si svoje ročné sľuby obnovili.

Členom Spoločenstva Piar je v súčasnosti viac ako 150 ľudí. Okrem Prievidze pôsobí aj v Martine, Nitre, Bratislave a Brne. Spoločenstvo je známe službou chvál, ktoré organizuje v Prievidzi každý piatok, ale aj službou na rôznych evanjelizačných akciách na Slovensku či v Českej republike. Piaristická fraternita je tretím rádom rehole piaristov a v súčasnosti napomáha v charizme zakladateľa rehole piaristov – sv. Jozefa Kalazanského – starať sa o deti a mládež.

Peter Štancel
Foto: Lucia Humajová

Zdroj: TK KBS