V piatok 8. februára sa v Bratislave konal pracovný workshop s názvom Nech plameň Sviečkovej manifestácie horí ďalším generáciám. Podujatie zorganizovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI).

O podujatí informoval P. Tomáš Gerboc SVD, ktorý na workshope zastupoval Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku: Stretnutia sa zúčastnilo viac ako 20 pozvaných hostí z viacerých inštitúcií (FKI, Conrad Adenauer Stiftung, KVRPS, ÚPN, Nenápadní hrdinovia, CitizenGo a pod.), ale i jednotlivci ‒ priami účastníci Sviečkovej manifestácie: František Mikloško, Maroš Čaučík, Ľudmila Tollarovičová.

Cieľom workshopu bolo zadefinovať víziu a misiu FKI pri tejto dejinnej udalosti a taktiež pomenovať hodnoty, ktoré je možné prezentovať širokej verejnosti v aktualizovanej podobe.

Jeden z blokov sa venoval i hľadaniu nových foriem, ako dostať Sviečkovú manifestáciu, pre moderné dejiny Slovenska jednu z najdôležitejších udalostí, do popredia a predstaviť ju nie len ako „akciu“ boja za náboženské slobody, ale i za občianske a demokratické práva. Šlo predovšetkým o využitie moderných možností (film, sociálne siete) a hľadanie i vytváranie priestoru v médiách a iných komunikačných prostriedkoch.

Súčasťou workshopu bola i diskusia s priamymi účastníkmi a organizátormi Sviečkovej manifestácie.

Sviečková manifestácia alebo Sviečková demonštrácia alebo Bratislavský veľký piatok bola pokojná manifestácia občanov za náboženské a občianske práva a slobody v socialistickom Česko-Slovensku, ktorá sa odohrala 25. marca 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Dnes túto udoslosť považujeme za jedno z najdôležitejších vystúpení kresťanov proti komunistickému režimu v Česko-Slovensku.

FKI sa téme historickej pamäti a rešpektovaniu ľudských práv venuje v rámci spomienky na Sviečkovú manifestáciu od roku 2006.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *