Bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský sa na sviatok Obetovania Pána stretol počas svätej omše v Dóme sv. Martina v Bratislave so zasvätenými osobami. Vo svojom príhovore priblížil dôvody slávenia tohto dňa a tiež poukázal na základy zasvätenia. „Zasvätený život svedčí a vyjadruje „silným“ spôsobom práve vzájomné hľadanie sa Boha a človeka, lásky, ktorá ich priťahuje. Zasvätená osoba, zo samotnej skutočnosti duchovného povolania, predstavuje určitý most smerom k Bohu pre tých, ktorí ju stretajú, predstavuje podnet, poukaz na Boha.“ Vyjadril aj vďačnosť za dar a službu zasvätených v arcidiecéze: „Som vďačný vám, milí zasvätení bratia a sestry… za dobro, ktoré konáte v službe Božiemu ľudu.“ Po homílii si prítomní zasvätení obnovili svoje rehoľné sľuby.

V závere sv. omše sa v mene všetkých zasvätených poďakovali otcovi arcibiskupovi P. Michal Krysztofowicz, generálny predstavený Kongregácie bratov tešiteľov a sr. Damiána Oravcová, provinciálna predstavená Kongregácie sestier tešiteliek, ktorým bola tento rok zverená príprava dňa zasväteného života v bratislavskej arcidiecéze.

Po svätej omši pokračoval program v priestoroch kňazského seminára. Hosťom stretnutia bol br. Jeremiáš Daniel Kvaka, bývalý predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených a súčasný provinciálny vikár a guardián komunity bratov františkánov v Hlohovci, ktorý hovoril o téme jednoty z biblického pohľadu. Reagoval tým aj na udalosť spojenia konferencií vyšších rehoľných predstavených do jednej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Táto udalosť bola následne zvýraznená premietnutím dokumentu o postupnom vývoji spolupráce medzi dvoma konferenciami a o vzniku spoločnej KVRPS, ktorý uviedla sr. Jana Kurkinová, FMA.

Pred záverečným požehnaním otca arcibiskupa sa zasväteným prihovoril P. Václav Hypius, CSsR, nový predseda Konferencie, ktorý poďakoval za prejavenú dôveru a povzbudil všetkých k modlitbe za rozbeh novej Konferencie.

Sviatok Obetovania Pána sa už dvadsaťtri rokov spája s Dňom zasväteného života. Bolo to v roku 1997, keď na podnet sv. Jána Pavla II. sa slávil tento deň po prvýkrát. Odvtedy sa vo všetkých diecézach stretávajú zasvätení so svojim biskupom, aby spoločne ďakovali a chválili Pána za dar povolania.