Rehoľa menších bratov – Františkánov pozýva bratov a sestry františkánskych rádov, kongregácií a
spoločenstiev do Nových Zámkov na Púť „na La Vernu“ dňa 21. septembra 2024.

Pri príležitosti jubilea 800. výročia Stigmatizácie svätého Františka sa na tomto mieste, ktorého patrocínium chrámu je práve tento sviatok, uskutoční stretnutie celej františkánskej rodiny. Hlavným celebrantom svätej omše o 11.00 hod. bude apoštolský nuncius Mons. Nicola Girasoli. Putovanie je spojené s plnomocnými odpustkami, ktoré sú v tomto roku udelené novozámockému kostolu.

Počas jubilea sa už minulý rok uskutočnila Púť do „Greccia“ na Raticovom vrchu v Hriňovej, ktorú organizačne zastrešovala Slovenská provincia rádu menších bratov kapucínov.

Viac o priebehu františkánskeho jubilea (2023 – 2026) nájdete v článku z časopisu Zasvätený život.

Br. Jakub Martaus OFM, provinciálny sekretár