Rehoľa bratov kazateľov (bratia dominikáni) začala päť rokov po smrti P. Akvinasa Juraja Gaburu OP zbierať svedectvá o jeho živote. „Viacerí priatelia a pamätníci pátra Akvinasa tvrdia, že zomrel v povesti svätosti. A tak sme sa rozhodli zbierať svedectvá o jeho živote,“ informoval fr. Damián Mačura OP, provinciál rehole dominikánov na Slovensku. Dodal, že to robia na odporúčanie provinčnej kapituly provincie z roku 2022. „Cieľom nie je začínať proces, ale skôr zhromažďovať svedectvá, ktoré nám napovedia, či sa do prípadného procesu pustíme,“ dodal.

Páter Akvinas narodil 17. januára 1915 v Dolnom Kubíne – Veľkom Bysterci a po maturite v Bratislave vstúpil v roku 1933 do Rehole dominikánov v Olomouci. Po kňazskej vysviacke v roku 1939 pôsobil v Trenčíne. Dvadsiateho druhého novembra 1952 bol odsúdený na doživotie za tzv. trestný čin velezrady, za to, že vyspovedal príslušníkov Bielej légie. Po 8 rokoch väznenia bol prepustený na amnestiu v roku 1960, pracoval ako robotník a skladník a popri tom sa venoval intenzívnemu apoštolátu v rodinách, ako aj ilegálnej obnove dominikánskej rehole, bratov, sestier i terciárov, na Slovensku. Jeho život v odovzdanosti do Božej vôle zachytil dokumentárny film Akvinas – svedok viery. Mnohí o ňom hovorili, že žil v povesti svätosti. Neustále sa modlil a svoje utrpenie, ako vravel, vždy „premieňal na lásku“ a prial si jediné: „Čo najpokornejšie sa Pánu Bohu klaňať a čo najvrúcnejšie ho milovať.“ Zomrel v marci 2019, rozlúčili sa s ním 6. apríla 2019 vo Zvolene.

Zdroj: TK KBS
Foto: Alžbeta Mohyláková