Pri príležitosti 100. výročia narodenia Božieho služobníka Tomáša Munka, jezuitského novica, vyhlásil provinciál jezuitov, p. Jozef Šofranko, Rok Tomáša Munka.

S mottom “Svedectvo viery hojí rany” začala v Ružomberku slávnostná svätá omša, ktorej predsedal spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš, ktorý v príhovore spomenul aj veľké osobnosti, ktoré si pamätali na Tomáša Munka a mohli svedčiť o jeho živote. Prvým bol kňaz Peter Edmund Bárdoš, ktorý stretol rodinu Munkovcov v koncentračnom tábore v Seredi a druhým bol páter Pavol Horský, SJ, spolunovic Tomáša Munka.

Rok Tomáša Munka bude príležitosťou uvedomiť si rodinné korene Tomášovho svedectva viery a odkaz celej rodiny Munkovcov pre dnešok. Okrúhle 80. výročie mučeníckej smrti Božích služobníkov Tomáša a jeho otca Františka, zabitých 20. apríla 1945 na území Nemecka pri pochode smrti, pripadne prozreteľnostne na slávnosť Kristovho vzkriesenia, na Veľkonočnú nedeľu 2025. Rok Tomáša Munka sa uzavrie o dva týždne neskôr, v nedeľu 4. mája 2025,“ napísal v liste provinciál jezuitov.

Pri tejto príležitosti bola vytvorená aj webová stránka, kde budú pribúdať rôzne informácie o rodine Munkovcov https://munkovci.jezuiti.sk/

Viac sa o tejto rodine môžete dozvedieť : https://jezuiti.sk/tomas-a-frantisek-munkovci/


Modlitba za blahorečenie
Nebeský Otče, ty si vložil do srdca svojich služobníkov Tomáša a jeho otca Františka veľkú lásku k tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a oni túžili byť s ním v živote i v smrti; prijmi ich hrdinské vyznanie viery a ich obetu lásky k tebe. Prosíme ťa za ich blahorečenie, preto vypočuj na ich príhovor našu prosbu….. a nám daruj milosť, aby sme ťa túžili milovať s rovnakou láskou a statočne vyznávali svoju vieru. O to ťa prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Hermana Matláková, SMVS