Farnosť Bratislava-Vajnory oznamuje, že na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie možno návštevou farského kostola Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Vajnoroch (ako aj kostola alebo verejnej kaplnky, ktorú spravujú otcovia saleziáni na Slovensku) získať pri splnení obvyklých podmienok v období 8. januára – 8. septembra 2024 úplné odpustky.

Dekrét bol vydaný pri príležitosti Roku vďačnosti, ktorým si saleziáni pripomínajú 100 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. 

Zdroj: TK KBS / Jozef Kováčik