Bratia bosí karmelitáni na Slovensku na svojom facebooku v týchto dňoch napísali: „S veľkou radosťou vás informujeme, že Balady a piesne z Karmelu sú oddnes na Spotify a onedlho budú dostupné aj na ďalších hudobných platformach. Nech piesne prinesú pokoj srdca.“

Už pred viac ako rokom vyšlo CD s názvom Balady a piesne z Karmelu z dielne bosých karmelitánov a karmelitánok. Teraz ho nájdete aj na Spotify. Autorom piesní je br. Stanislav Jaloviar a pieseň Darovať sa z lásky zložili sestry bosé karmelitánky. Pri nahrávaní spolupracovali o. Andrej Valent, o. Dušan Hricko a o. Rudolf Bartal a celú realizáciu (hudobné aranžmán a technickú prípravu) mali na starosti bosé karmelitánky z Košíc, v kláštore ktorých sa nahrávalo celé CD.

Balady a piesne z Karmelu obsahujú 15 skladieb: Karmel, Ruský pútnik, Balada o Márii, Balada o Edite Steinovej, Otče, náš Abba, Betlehem, Výstup na horu obety, Viac než desať, Zostal si na kríži, Samaritánka, Ukáž mi tvár, Napi sa dosýta, Zmŕtvychvstávanie, Brat chaos, sestra panika, Darovať sa z lásky.

Brat Stanislav Jaloviar o tomto CD hovorí: „Piesne vznikali v rozpätí asi tridsiatich rokov (1990 – 2020), samotné nahrávanie prebiehalo v kláštore bosých karmelitánok v roku 2022. A ako vznikali konkrétne piesne? Veľmi odlišne. Ruský pútnik bol prejavom vďačnosti za dar „Modlitby k Ježišovi, či Modlitby Ježišovej“, Karmel odpovedal na prosbu o pieseň opisujúcu karmelitánsku charizmu, Balada o Márii chcela civilným jazykom priblížiť Matku Božiu v živote kresťana, Balada o Edite Steinovej sa zrodila v jedálni nášho prvého kláštora v Priechode pri čítaní jej životopisu, Otče, náš Abba chcel priblížiť pravú Otcovu povahu, Betlehem je pokusom o hymnus pre istú karmelitánsku kongregáciu, Brat chaos a sestra panika sa s humorom vyrovnáva s prílišnou horlivosťou a nepokojom v rehoľnom živote, Darovať sa z lásky je hymnou hnutia Teológia tela.“

CD Balady a piesne z Karmelu si môžete kúpiť v každom kláštore bosých karmelitánov (v Košiciach-Lorinčíku, v Banskej Bystrici alebo na Starých Horách), alebo objednať v internetových obchodoch Zachej alebo ZAEX, alebo na platforme Spotify.

bosí karmelitáni