Sociálne sestry sa v dňoch 4. – 7. januára 2024 stretli v Košiciach na volebnom provinciálnom zhromaždení, ktorého hlavnou udalosťou bola voľba nového vedenia. Za provinciálnu predstavenú bola 6. januára opätovne zvolená sr. Renáta Jamborová, jej asistentkou sa stala sr. Agnes Filipová a radkyňami sr. Daniela Kimličková a sr. Anna Liptáková. Voľbu potvrdila generálna predstavená Spoločnosti sr. Magdolna Kővári.

Zľava: sestry Anna Liptáková, Daniela Kimličková, Agnes Filipová a Renáta Jamborová

Súčasťou stretnutia provincie boli aj diskusie synodálnym spôsobom a následné formulovanie a schválenie nových smerov pre život sestier na najbližšie štyri roky.   

Provinciálne zhromaždenie na záver jubilejného roka bolo tiež príležitosťou duchovne sa stretnúť s odkazom zakladateľky sociálnych sestier, sr. Margitou Slachtovou, ktorá odišla do večnosti presne pred 50 rokmi v deň slávnosti Zjavenia Pána, jej obľúbeného sviatku.

Spoločnosť sociálnych sestier je spoločnosť apoštolského života, ktorej poslaním je rozširovať posväcujúcu lásku Ducha Svätého v každom prostredí a zúčastňovať sa na sociálnom poslaní Cirkvi. Bola založená v roku 1923 v Budapešti a na Slovensku zapustila korene v roku 1927.

sr. Zuzana Škrinárová, SSS