Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec prijal na audiencii kardinála Marcela Semerana, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých a schválil dekrét o mučeníctve Božieho služobníka Jána Havlíka CM, informovalo Tlačové stredisko Svätej stolice. Ide o bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý zomrel ako 37-ročný na následky dlhoročného nespravodlivého väznenia. Tento dekrét umožňuje, aby bol Ján Havlík vyhlásený za blahoslaveného. 

Prinášame chronológiu procesu blahorečenia Jána Havlíka.

9. júna 2013

Bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský 9. júna 2013 vo farskom kostole sv. Michala archanjela v Skalici otvoril diecéznu fázu procesu blahorečenia Jána Havlíka. Žiadosť o začatie procesu blahorečenia predniesol vicepostulátor procesu Augustín Slaninka. Stanovisko kongregácie pre kauzy svätých a dekrét bratislavského arcibiskupa o otvorení kauzy predniesol Tibor Hajdu.

Viac informácií

24. 2. 2018

Po viac než štyroch rokoch a ôsmich mesiacoch sa verejným zasadnutím arcibiskupského tribunálu v Kostole sv. Vincenta de Paul v bratislavskom Ružinove skončila fáza prvého stupňa blahorečenia Jána Havlíka. Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu v Bratislave sa dokumenty obsahujúce svedectvá, historické správy či lekárske posudky dopravili do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých. 

Viac informácií

27. 2. 2018

Kongregácii pre kauzy svätých vo Vatikáne odovzdali dokumentáciu ukončenej diecéznej fázy procesu blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka. Dokumenty diecéznej fázy v rozsahu 2 515 strán v slovenčine a taliančine, zapečatené vo dvoch škatuliach, odovzdal 27. februára 2018 kancelárovi Kongregácie pre kauzy svätých P. Emil Hoffmann CM, sekretár Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý v diecéznej fáze plnil úlohu vicepostulátora.

Viac informácií

Ďalším krokom zo strany vatikánskej kongregácie bolo potvrdenie validity prijatej dokumentácie, čiže splnenia formálnych požiadaviek úradného spracovania dokumentov. Potom prišlo na rad menovanie relátora zo strany kongregácie, ktorý sa do hĺbky oboznámil s kauzou, aby ju mohol úradne akceptovať. Po akceptácii relátor vypracoval kľúčový dokument rímskej fázy kauzy blahorečenia.

Ide o tzv. „positio super martyrio“, v ktorom zdôvodnilo, že v prípade Jána Havlíka ide o kresťanské mučeníctvo. Kongregácia pre kauzy svätých v ďalšom kroku požiadala o odborné vyjadrenie k predloženému „positio“ vybraných historikov a komisiu deviatich teológov. Až potom sa kauza dostala na hlasovanie biskupom a kardinálom, členom Dikastéria pre kauzy svätých, ktorí rozhodnú, či má byť predložená na schválenie Svätému Otcovi.

1. 10. 2021

V októbri 2021 bolo ukončené „Positio super martyrio“ Božieho služobníka Jána Havlíka, bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul. Tzv. positio obsahuje materiál dôkazov, dokumentov a svedectiev o mučeníctve Božieho služobníka. Tvorí ho – krátke predstavenie zo strany relátora; Informatio super martyrio – čiže teologická časť, v ktorej je dokazované, že Boží služobník podstúpil mučeníctvo; a Summarium so svedeckými a dokumentačnými dôkazmi. Pripravené positio budú skúmať konzultori, teológovia Kongregácie pre kauzy svätých.

Viac informácií

Vizitátor slovenskej provincie vincentínov P. Tomáš Brezáni CM odovzdal 1. októbra 2021 „Positio super martyrio“ kardinálovi Jozefovi Tomkovi vo Vatikáne. „Ide o záverečný dokument Kongregácie pre kauzy svätých, ktorý v rozsahu takmer 450 strán vypracoval pridelený relátor a len pred niekoľkými dňami boli ukončené práce na jeho vydaní. V nasledujúcich mesiacoch bude predmetom podrobného skúmania zo strany komisie 40 teológov a následne aj členov kardinálskeho kolégia. Je to prakticky posledný nevyhnutný krok pred záverečným rozhodnutím Svätého Otca,“ uviedol Brezáni.

30. 3. 2023

Proces blahorečenia Jána Havlíka postúpil v Ríme do ďalšej fázy. Tridsiateho marca 2023 zasadala Komisia teológov, ktorá po preštudovaní dokumentu Positio super martyrio o Božom služobníkovi Jánovi Havlíkovi, seminaristovi Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, a vyslovila jednomyseľné pozitívne votum. Toto rozhodnutie bolo významným krokom k tomu, aby bol Ján Havlík vyhlásený za blahoslaveného. Nasledovalo ešte preštudovanie spisu kardinálmi a biskupmi a napokon rozhodnutie Svätého Otca.

Viac informácií 

5. 12. 2023

Zasadnutie komisie kardinálov.

14. 12. 2023

Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Jána Havlíka.

Zdroje: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul/TK KBS