Prvé stretnutie rehoľných noviciátov v tomto školskom roku sa konalo v Centre Božieho milosrdenstva u pallotínov v Spišskej Novej Vsi v dňoch 24. – 26. novembra 2023. Na stretnutie prišlo 20 účastníkov, z toho 9 noviciek, 8 formátoriek, 2 organizátori a 1 prednášajúci. Stretnutie zorganizovali s. Brigita Puchalová a o. Reginald Slavkovský a tentokrát bol pozvaným hosťom prof. ThDr. Rastislav Adamko PhD., ktorý prednášal na tému Liturgická modlitba.

Prvý večer bolo krátke zoznamovacie stretnutie a úvodná prednáška, v ktorej boli predstavené pojmy, dokumenty a kritériá týkajúce sa liturgickej hudby. Počas ďalších dvoch dní si prešli časti svätej omše (v ktorých má spev dôležitú úlohu) a tiež dejinami liturgie hodín a úlohou spevu v nej. Prednášky vyústili do praktických príprav slávenia liturgie hodín vešpier, ranných chvál a svätej omše pod odborným a otcovským vedením o. Rastislava. Prednášky aj spevy boli obohatením a podnetom pre oživenie spôsobu, akým sa vkladáme do modlitieb liturgie hodín a do slávenia svätej omše. Sestra Brigita sa podelila: „Krásu hudby a spevu sme prežívali aj pri sobotnej večernej adorácii vďaka novicke Giorgii a o. Rastislavovi, ktorí naše modlitby doprevádzali na gitare a na husliach. A tak nielen vedomosti, ale aj osobná skúsenosť nás poučili, ako krása pomáha otvárať srdce na modlitbu.“

P. Reginald dodal: „Okrem modlitieb a študijného času v sobotu poobede sme absolvovali kratší výlet na Tomášovský výhľad v neskorojesennej atmosfére Slovenského raja ožiareného zubatým usmievajúcim sa slnkom.  Dva večery boli pre novicky možnosťou byť viac spolu, zblížiť sa ľudsky aj duchovne. Tejto príležitosti sa chopili. Bolo im spolu veselo a dobre. V nedeľu sme sa zobudili do bieleho zasneženého rána. Naše modlitby aj nedeľná svätá omša zo slávnosti Nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, boli bohatšie na spevy než inokedy.“

Novicky ukázali svoju tvorivosť aj vo veršovanom poďakovaní o. Rastislavovi. Vložili doň aj niečo z obsahu prednášok – bolo jasné, že pozorne počúvali a že do svojich komunít sa vrátia obohatené. Kým mali prácu v skupine, zišli sa aj magistry aspoň na krátke stretnutie.

Vo februári je naplánované po štyroch rokoch stretnutie iba pre magistry a magistrov. Do konca školského roka budú mať novicky ešte dve internoviciátne stretnutia, z toho jedno spoločné aj s mužskými rehoľami.

Reginald Slavkovský, OP a Brigita Puchalová, SMVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *