V dňoch 7. a 8. novembra sa opäť po roku uskutočnilo formačné stretnutie mladých rehoľných kňazov. Témou tohtoročného školenia bolo „Milosrdný ako Otec“ (Služba kňaza vo sviatosti zmierenia). Prednášateľom bol otec Lucián Bogucký OFM Conv., bývalý predstavený Kolégia vatikánskych spovedníkov a spovedník v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne. Miestom stretnutia bol tentokrát dom Mamy Margity na Drienici pri Sabinove, ktorý prichýlil kňazov z troch rehoľných spoločenstiev – františkánov, vincentínov a salezánov.

Okrem prednášok otca Luciána, boli obohacujúce aj diskusie a neformálne večerné momenty. Bratské posedenia, osobné rozhovory a neformálne zdieľanie o živote jednotlivých rehoľných spoločenstiev sú na týchto stretnutiach tiež obohacujúce a prispievajú k vzájomnému sa spoznávaniu a neskoršej spolupráci jednotlivých zasvätených i komunít.

Pavol Drška, SDB