Dňa 25. augusta, presne pred 50 rokmi, odišiel k Pánovi spoluzakladateľ Kongregácie Bratov Tešiteľov z Getseman, o. Ján Polakovič. Počas pohrebného obradu si vtedy zhromaždení veriaci vypočuli z úst vtedajšieho provinciála Tešiteľov, o. Tomáša Iváka, nasledujúce slová: ,,V našom zosnulom spolubratovi stráca Svätá Cirkev dobrého, horlivého, obetavého kňaza, veľkého ctiteľa Najsvätejšej sviatosti, muža modlitby a obety, príkladného ctiteľa Najsvätejšieho Srdca a verného syna Božej Matky.“

,,Cirkev stratila takého dobrého kňaza, ale nebo získalo nového orodovníka,“ povedal počas výročnej slávnostnej svätej omše generálny predstavený Kongregácie, o. Michal Krysztofowicz. Upriamil pozornosť na tri aspekty života o. Jána, z ktorých môžu čerpať ľudia každý deň: adorácia, utrpenie a vernosť.

Piatkový večer v Kostole Panny Márie Pomocnice kresťanov v Bratislave – Rači rehoľná rodina Tešiteľov vyjadrila vďačnosť dobrému Pánovi za sté výročie rehoľného povolania o. Polakoviča a päťdesiate výročie jeho odchodu do večnosti. Na liturgii sa zúčastnili bratia pôsobiaci v Poľsku a na Slovensku, sestry Tešiteľky, členovia III. rádu Kongregácie Tešiteľov, početní členovia najbližšej rodiny otca Jána a tí, ktorí sa s ním osobne stretli počas jeho života.

Po eucharistii sa pri hrobe otca Jána pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, na hrob položili sviece a kvety ako symbol vďaky za jeho život a v miestnom kostole bola osadená pamätná tabuľa, ktorú počas svätej omše posvätil otec generál ako trvalú spomienku na túto výnimočnú osobnosť.

KVRPS informoval Generalát bratov tešiteľov