V týchto dňoch od 18. – 20. júna 2023 sa v Bratislave uskutočnilo provinciálne stretnutie kňazov a bratov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktoré bolo zároveň aj volebným zhromaždením, kedy si bratia a kňazi spomedzi seba volili nové vedenie provincie.

Témou stretnutia bolo „Ako misijným spôsobom odpovedať na potreby doby a prehlbovať misijného ducha…“ Jednotlivé dni stretnutia boli naplnené duchovným, pracovným i neformálnym programom, na ktorom sa zúčastnili aj hostia, ako napríklad plzenský biskup Tomáš Holub, ktorý hovoril o pôsobení našich misionárov v tamojšej diecéze, ako i o diferenciácií pastorácie v Čechách a na Slovensku.

Nechýbala spoločná adorácia a modlitba. Prítomnosťou kňazov a bratov poctil aj generálny asistent z Ríma P. Rafał Kopystyński, ktorý odovzdal požehnanie a pozdravy od generálneho superiora. V utorok stretnutie navštívil trnavský arcibiskup Ján Orosch, ktorý priblížil dôležitosť misionárskeho povolania pre Cirkev. Práve tento deň bol venovaný i samotnej voľbe provinciálneho predstaveného a jeho rady.

Voľbou si zvolili nového provinciálneho predstaveného P. Tomáša Brezániho, CM, ktorý už tento úrad zastával doposiaľ tri roky a bude v ňom pokračovať i v ďalšom období najmenej troch rokov.

Do provinciálnej rady boli zvolení P. Ján Jakubovič, CM (direktor misijného tímu v ČR), P. Pavol Noga, CM (direktor misijného tímu v SR a rektor Kostola sv. Alžbety v Banskej Bystrici), P. Dominik Pavol, CM (člen misijného tímu na Slovensku) a P. Ondrej Skočík, CM (zodpovedný za Združenie mariánskej mládeže na Slovensku).

„Ďakujeme Pánovi za možnosť spoločného strávenia týchto dní v spoločenstve s Bohom i bratmi. Želáme novozvolenému otcovi provinciálovi a jeho rade plnosť darov Ducha Svätého a neustály príhovor Preblahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa i svätého Vincenta de Paul, nášho zakladateľa,“ napísal v mene stretnutia P. Patrik Boržecký, CM.

Zdroj: TK KBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *