Vo štvrtok 25. mája 2023 sa vo františkánskom kostole v Hlohovci slávil tzv. „Deň Greccio“. Tento rok si františkánska rehoľa pripomína 800 rokov regule a od založenia prvých jasličiek svätým Františkom v mestečku Greccio. V programe najskôr vyložili na poklonu Oltárnu sviatosť a terciári sa modlili moderovaný ruženec. Potom sa začala slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol páter Jozef Čirák OFM, provinciálny vikár. Slávnostným kazateľom bol páter Cyril Brázda OFM, odborník na františkánsku spiritualitu a ekológiu. Koncelebrovali páter Jakub Martaus OFM, provinciálny sekretár a archivár, Jozef Schwarz, dekan farnosti, Samuel Sádecký, kaplán a páter Augustín Hlavina OFM, gvardián kláštora, ktorý všetkých na úvod privítal.

Páter Cyril Brázda OFM vo svojej homílii priblížil historické udalosti mestečka Greccio. Životopisné pramene, spomínajú, že svätý František mal Greccio i jeho okolie v osobitnej obľube a spomínajú viacero pozoruhodných príbehov. Chodieval sem do okolitých lesov, aby sa utiahol do samoty a schádzal do mestečka kázať. Získal si priazeň miestneho šľachtica Jána Velitu, ktorého potom aj požiadal o zriadenie jasličiek, tak ako mu ich predstavil. Stalo sa to na Vianoce v roku 1223. Svätý František užasol nad chudobou Pánovho narodenia; so slzami v očiach spomínal na chudobu Panny, ktorá v ten deň trpela toľkú núdzu, preto nazýval čnosť chudoby kráľovskou, pretože na Kráľovi a Kráľovnej tak nádherne zažiarila. Hovorieval, že s narodením Pána prišla aj naša spása, preto si prial aby sa každý kresťan radoval v Pánovi. A pretože sa sám za nás vydal, aby všetci z lásky k nemu obdarovali nielen chudobných, ale prilepšili aj zvieratám a vtáčikom. Svätý František miloval stvorenstvo, preto v jasličkách nemohli chýbať zvieratá.

Svätú omšu doprevádzali spevy Taizé a na záver sa páter Augustín Hlavina OFM poďakoval všetkým, ktorí pripravovali túto slávnosť, ako i všetkým, ktorí prispeli k obnove refektára s kuchyňou, ktorý po svätej omši slávnostne požehnali. Program sa zavŕšil bratským agapé, uviedla Lucia Froncová.

Zdroj: TK KBS