Bratia minoriti na Slovensku slávia v dňoch 18. – 21. apríla 2023 šiestu kustodiálnu kapitulu, na ktorej sa v Brehove zúčastňuje dvadsať bratov.

Kapitule predsedá generálny minister nášho rádu, brat Carlos Trovarelli, sprevádzaný bratom Tomášom Lesňákom, ktorý je členom generálneho vedenia rehole. Keďže slovenská kustódia je súčasťou poľskej krakovskej provincie, na kapitule sa zúčastňuje aj provinciálny minister, brat Marian Gołab.

Prvý deň bol hosťom kapituly brat Piotr Pawlik, provinciál českých minoritov, ktorý viedol úvodnú duchovnú obnovu zameranú na Konštitúcie. Tie všetci účastníci kapituly obdržali z rúk generálneho ministra, nakoľko bratia minoriti vydali ich nový preklad do slovenčiny.

Prvá časť kapituly vyvrcholila voľbou nového kustóda, ktorým sa stal brat Martin Mária Kollár, doteraz pôsobiaci ako gvardián nášho levočského kláštora. Brat Martin sa narodil 24. júna 1974 v Levoči. Pred vstupom do rehole študoval elektrotechniku na Technickej Univerzite v Košiciach a získal titul inžinier. Počiatočnú formáciu absolvoval v Poľsku. Večné sľuby zložil 14. decembra 2003 v Levoči. Po štúdiu filozofie a teológie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity bol za kňaza bol vysvätený 22. júna 2013 v Bratislave.

Ďakujeme bratovi Luciánovi Boguckému, ktorý plnil služby provinciálneho kustóda v rokoch 2019 – 2023.


Rehoľa menších bratov (Ordo Fratrum Minorum) vznikla v 13. storočí. Založil ju svätý František Assiský. V priebehu ôsmich storočí z tohto rádu vyrástlo mnoho vetiev. Hlavnými sú však tieto tri: františkáni (OFM), kapucíni (OFMCap) a minoriti (OFMConv). Medzi najznámejších svätcov tejto rehoľnej rodiny patria: sv. Anton Paduánsky, sv. Bonaventúra, sv. Maximilián Mária Kolbe a sv. páter Pio. Na Slovensku majú minoriti kláštory v týchto miestach: Bratislava – Karlova Ves, Levoča, Spišský Štvrtok, Brehov. Slovenskí minoriti viedli v rokoch 2007 – 2017 aj misiu v Albánsku, v meste Fier.

text a foto: br. Tomáš M. Vlček OFMConv.