Svätý Otec v piatok 20. januára prijal na osobitnej audiencii členky Spoločnosti sociálnych sestier pri príležitosti stého výročia ich založenia. Sestrám sa prihovoril spontánnymi slovami. V pripravenom príhovore, ktorý im odovzdal v písomnej forme, pápež František poukazuje na zakladateľku kongregácie, ktorou je rodáčka z Košíc, Margita Šlachtová a spomína ja ďalšiu rodenú Košičanku, blahoslavenú Sáru Salkaháziovú.

Na stretnutí so Svätým Otcom sa zúčastnila aj Sr. Renáta Jamborová, provinciálna predstavená, ktorá je zároveň aj podpredsedníčkou Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku.

Zakladateľka Margita Šlachtová sa narodila v roku 1884 v Košiciach, kde absolvovala aj stredoškolské štúdiá a stala sa učiteľkou. Ďalej študovala na území dnešného Maďarska. Bola aktívna v sociálnej činnosti a v roku 1920 sa stala prvou a jedinou ženou v maďarskom parlamente.

Inšpirovaná encyklikou Rerum novarum Leva XIII., prvou z veľkých encyklík, ktoré pozdvihli hlas za sociálnu spravodlivosť, sa Margita zasvätila Bohu a verná svojej sociálnej charizme, založila v roku 1923 v Budapešti Spoločnosť sociálnych sestier, ktorá v súčasnosti pôsobí aj na Slovensku. Margita počas Druhej svetovej vojny aktívne odporovala ideológii nacizmu a pričinila sa o záchranu mnohých Židov.

Pápežvo vopred pripravenom príhovore Spoločnosti sociálnych sestier píše: „Prekvapilo ma, že vaša zakladateľka sa aj ako zasvätená žena tak aktívne politicky angažovala. Je pôsobivé jej tvrdenie počas holokaustu, že viera zaväzovala sestry chrániť Židov aj riskujúc vlastné životy“.

Svätý Otec v texte zároveň pripomína, že „mnohí mučeníci zomreli pre vieru nie preto, že by im bola odopretá sloboda uctievať svojho Boha, ale pre dôslednosť života, ktorú im táto viera ukladala a teda pre obranu slobody, spravodlivosti a pravdy“. Príkladom je sv. Ján Krstiteľ.

Pápež spomína aj mučeníčku bl. Sáru Salkháziovú, opäť rodenú Košičanku, ktorá obetovala svoj život za sestry a ľudí prenasledovaných počas II. svetovej vojny. Zomrela 27. decembra 1944 v Budapešti mučeníckou smrťou zastrelením. Petrov nástupca píše:

„Drahé sestry, vaša zakladateľka, Cirkev a Duch Svätý nás vyzývajú a stále opakujú tú istú pravdu: niet väčšej lásky ako dať svoj život za iných. Sociálna láska, ktorú som spomenul v encyklike Fratelli tutti a ktorá preniká spisy Margity Šlachtovej, je dôkazom tejto večnej novosti. Nech nám Boh dá silu byť svedkami tejto lásky, pravdy a spravodlivosti v povolaní, ku ktorému nás povolal. Prosíme o to na príhovor blahoslavenej Sáry Salkaháziovej.“

Zdroj: Vatican News, zk
Ilustračné foto: Františka Čačková, OSF