V sobotu 7. januára privítala rehoľná komunita Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža spolu s desiatkami veriacich apoštolského nuncia na Slovensku, arcibiskupa Mons. Nicola Girasoliho.

Bratislava, milosrdne sestry, 70, sluby, nuncius, Girasoli

V rehoľnom Kostole povýšenia Svätého kríža slávil svätú omšu s viacerými kňazmi pri príležitosti nevšedného jubilea rehoľných sestier Márie Evy, Márie Bonfílie a Márie Radmily – sedemdesiateho výročia zloženia rehoľných sľubov. Svätú omšu nuncius celebroval v slovenskom jazyku, homíliu predniesol veľmi srdečne v talianskom jazyku, tlmočil ju miestny farár – dekan Jozef Vadkerti.

V nej vyjadril radosť nad vernosťou sestier rehoľnému povolaniu, napriek rôznym ťažkostiam, ktoré ich sprevádzali v uplynulých rokoch. Zvýraznil skutočnosť potreby zasväteného života v súčasnej spoločnosti a vyjadril želanie, aby aj skrze toto svedectvo vzrastala počet nových povolaní.

Po homílii si pred apoštolským nunciom a provinciálnou predstavenou sestrou Šebastiánou Tuptovou – jubilantky (okrem sestry Márie Radmily, dlhodobo pripútanej na lôžko) obnovili svoje rehoľné sľuby.

Apoštolský nuncius podaroval sestrám vzácny perlový ruženec požehnaný pápežom Františkom a prívesok pápeža Františka. Po ich skončení si tak urobili aj všetky prítomné sestry zo všetkých komunít na Slovensku. Obetné dary priniesli sestry – jubilantky.

V závere svätej omše poďakovala apoštolskému nunciovi provinciálne predstavená, ktorá sa vyjadrila, že v osobe apoštolského nuncia cítia všetci duchovne prítomnosť Svätého Otca Františka.

Za jubilantky spoločenstvo Božieho ľudu prítomné na tejto slávnosti osobne pozdravila bývala provinciálna predstavená sr. Mária Eva (v rokoch 1986 – 1996).

Požehnaním, ktoré udelil apoštolský nuncius relikviárom blahoslavenej Zdenky Cecílie Schelingovej a krátkou osobnou modlitbou Mons. Nicola Girasoliho pri hrobe tejto blahoslavenej sa slávnostná svätá omša skončila.

Veľmi pôsobivá bola skutočnosť, že apoštolský nuncius osobne išiel pozdraviť aj chorú sestru – jubilantku  sestru Máriu Radmilu.

TK KBS informoval Daniel Dian