K Svetovému dňu mládeže, ktoré oslávime na konci týždňa – počas slávnosti Nedele Krista Kráľa – vytvorili sestry z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa originálne myšlienky na zdieľanie na sociálnych sieťach. Pochádzajú z posolstva pápeža Františka k tomuto dňu. 

„Keďže už niekoľko rokov sa venujeme apoštolátu detí a mládeže, s radosťou sme odpovedali na výzvy eRka zapojiť sa do prípravy materiálov na Týždeň Cirkvi pre mládež. Keďže k Svetovému dňu mládeže, ktorým vrcholí tento týždeň, napísal Svätý Otec veľmi podnetné posolstvo, rozhodli sme sa ho spracovať do formy adorácie, 7 myšlienok na každý deň a jedného graficky upraveného súhrnu,“ napísali sr. Chiara a sr. Filotea. „Veríme, že tieto myšlienky budú zdieľať na svojich stránkach mnohí, aby sa tak posolstvo Svätého Otca šírilo a aby sme druhých podnietili k prečítaniu celého textu tohto posolstva. Povzbudené slovami pápeža Františka chceme aj týmto spôsobom prinášať druhým Krista, tak ako to robila Mária,“ dodali. 

Na Slovensku tento týždeň prebieha Týždeň Cirkvi pre mládež. Jeho hlavnou myšlienkou je motto „Aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce“. Kampaň je aktivitou Katolíckej cirkvi na Slovensku, po prvýkrát sa uskutočnila v roku 2004 a od tohto roka sa každoročne slávi v okolí 17. novembra na lokálnej i celoslovenskej úrovni s rôznymi aktivitami duchovného a voľnočasového programu. Nadväzujú na posolstvo Svätého Otca Františka mladým na 37. svetový deň mládeže. Slávi sa práve v nedeľu Krista Kráľa, kedy vrcholí aj Týždeň Cirkvi pre mládež.

Zdroj: TK KBS