Za dar povolania ale aj dar vytrvania sa 5. novembra 2022 v Kaplnke Najsvätejšej Trojice rovnomenného kláštora Služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony v Nitre poďakovala Bohu sestra Mária Faustína, SSpSAP. Slávnostnú svätú omšu, počas ktorej si aj opäť obnovila svoje rehoľné sľuby, celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s provinciálom Spoločnosti Božieho Slova P. Pavlom Krutákom, SVD, zoborským farárom Milanom Polákom a rektorom Misijného domu Matky Božej v Nitre P. Jánom Kušnírom, SVD. 

Foto: facebook Biskupstvo Nitra

Na slávnosti boli prítomné spolusestry jubilantky z komunity v Nitre, ako aj veriaci najmä zo Zoborskej farnosti, na ktorej území je kláštor postavený. Biskup Peter Beňo vo svojom príhovore uvažoval nad významom Božieho daru povolania k zasvätenému životu a odpoveďou človeka na Božie volanie. Pripomenul  príklad živej viery Abraháma a jeho ochoty počúvať a poslúchnuť Božie volanie. Ocenil úlohu zasvätených v živote Cirkvi, sveta a človeka a zablahoželal jubilantke a poďakoval rehoľným sestrám  za ich obety, službu aj modlitby. Po skončení slávnosti sa všetci stretli v refektári kláštora na slávnostnom raňajkovom agapé, kedy mohli jubilantke aj osobne zablahoželať.

Sestra Mária Faustína môže slúžiť aj dnešným mladým ľuďom hľadajúcim Boha či svojej miesto v živote, ako príklad toho, že aj v dnešných časoch je možné naplno sa odovzdať do rehoľnej služby Bohu, Cirkvi a ľuďom. Začínala pred 28 rokmi v kláštore v Nyse v Poľsku. 13 rokov pôsobila v kláštore v Nitre, odkiaľ sa opäť vrátila do Nysy, kde pôsobí dodnes. Kongregácia služobníc Ducha Svätého ustavičnej poklony je ženská klauzúrna rehoľa Rímskokatolíckej cirkvi založená v holandskom Steyli roku 1896 svätým Arnoldom Janssenom. 

Trojičná spiritualita, so zvláštnou úctou k Vtelenému Slovu, k Duchu Svätému a k Božskému Srdcu, formuje medzinárodné komunity sestier, zamerané na neustálu modlitbu za misie ad gentes – za prvotné ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista všetkým národom. V 22 komunitách po celom svete žije spolu vyše 400 sestier. Sú súčasťou steylskej misionárskej rodiny spolu so Služobnicami Ducha Svätého (SSpS) a misionármi Spoločnosti Božieho Slova (SVD). Hovorí sa im aj Ružové sestry pre ich rehoľný odev v netradičnej ružovej farbe, ktorá symbolizuje radosť zo života s Bohom.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *