Trlenská dolina v sobotu privítala dobrovoľníkov z Rodiny Nepoškvrnenej. Toto stretnutie sa nemohlo konať počas rokov pandémie, ale po niekoľkých rokoch sa podarilo stretli sa sestry z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, členovia Rodiny Nepoškvrnenej a dobrovoľníci. Všetko ľudia, ktorí dlhé roky pripravovali púte vlakom do Lúrd. Aj napriek chladnému počasiu na Liptove ich prišlo približne 90.

Program začal úvodným predstavením nových predstavených v reholi Milosrdných sestier a pozdravom. Sestra Alica, ktorá je štatutárom Rodiny Nepoškvrnenej, napriek chorobe, poslala pozdrav:  “Drahá sestra Irena a všetky moje spolusestry, ktoré mi Boh dal i všetci, ktorí ste prišli. Vyprosujem Vám požehnaný deň spojený s radosťou, že môžete byť spolu. Chcem Vám všetkým poďakovať za kráľovskú službu, milosrdnú lásku, ktorú preukazujete všetkým, ktorí to od nás očakávajú a všetkým chorým, opusteným, ktorí sú podľa sv. Vincenta, našimi pánmi. Slúžiť znamená kraľovať, tak nech Vás Pán požehnáva naďalej k tejto kráľovskej službe. Je to pre nás všetkých výsada, že milosrdnou láskou môžeme slúžiť a premieňať tento svet.”

Program pokračoval prednáškou, ktorú povedal vdp. Michal Žiaran. Zameral sa na kontempláciu tajomstiev ruženca a na dôležitosť modlitby v našom živote. Po prednáške nasledovala svätá omša. Po jej skončení nasledovalo agapé, kde všetci mohli prežívať radosť zo stretnutia.

Stretnutie bolo zakončené Korunkou k Božiemu Milosrdenstvu a tombolou. Výťažok z nej putoval do spoločenstva Betlehem do Bratislavy, kde bude slúžiť na zakúpenie zimných vecí pre ľudí bez domova.

Toto stretnutie opäť ukázalo silu dobrovoľníctva a zdieľania v spoločenstve.

Združenie Rodina Nepoškvrnenej vzniklo na Turíce v Jubilejnom roku 1975. Jej zakladateľkou je sestra Mária Bernadeta Pánčiová z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, ku ktorej je toto združenie pričlenené. Je to združenie chorých, ale aj zdravých ľudí, ktorí sa rozhodli sa vzájomne podporovať, pomáhať si a spájať sa vo vzájomnej modlitbe sv. ruženca každý deň o 15. hodine. Na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie – 8. 12. 2019, v rámci Združenia Rodina Nepoškvrnenej oficiálne vzniklo Spoločenstvo dobrovoľníkov Rodiny Nepoškvrnenej, ktorí budú priamo nápomocní pri akciách organizovaných RN.

Hermana Matláková, SMVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *