Jednou z najhorúcejších noviniek je vydávanie spoločného časopisu vincentskej rodiny s názvom Vincent v nás. Tento časopis ponúka pohľad na spiritualitu sv. Vincenta de Paul a pretransformovanie čností do dnešného života. V redakčnej rade sú zastúpené všetky diela vincentskej rodiny na Slovensku, preto je časopis pestrou zmesou práce, ktorú vykonávajú zasvätení i laici, ktorí sú formovaní spiritualitou veľkého francúzskeho svätca. Časopis je distribuovaný cez všetky komunity a diela, ktoré sú zapojené do prípravy časopisu.

Počas septembra už pravidelne kulminuje zbierka Boj proti hladu. Tento rok je usporiadaný už 16. ročník tejto zbierky. Hoci predchádzajúce ročníky prebiehali viac online formou, tento rok sa opäť mnoho dobrovoľníkov zapojilo do pečenia medovníkových srdiečok, modlitby a predaja tohto výrobku. Medovníkové srdce nám pripomína, že charitatívna láska má viacero podôb. Jednou z jej podôb je aj myslieť na iných. Všade tam, kde pôsobia zasvätení z vincentínskej rodiny a pochádzajú zo Slovenska, prichádzajú prostriedky z tejto zbierky, aby pomohli najchudobnejším z pomedzi nás žiť dôstojne svoj život. Takto sú podporované slovenské misie na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a tiež aj na Slovensku.

Všetky informácie o zbierke, o tom ako prebieha, jej vyúčtovanie z predchádzajúcich ročníkov a ostatné potrebné pokyny nájdete na: https://www.bojprotihladu.sk/sk/aktualne

Zbierku je možné podporiť aj modlitbou:
„Milujúci Boh Otec,
tvoj Syn Ježiš Kristus povedal,
že chudobných budeme mať vždy medzi sebou.
Prosíme Ťa Bože, nech nás Duch Svätý naučí poznávať potreby núdznych.
Podľa vzoru svätého Vincenta, zapáľ v srdciach ľudí dobročinnú lásku,
aby sme v chudobných spoznali tvár Tvojho trpiaceho Syna.
Otče náš…“

Vincentská rodina je označenie všetkých združení, ktoré žijú charizmou sv. Vincenta de Paul. Na Slovensku patria do tejto skupiny Misijná spoločnosť (vincentíni), Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky (vincentky), Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – satmárky, Spolok sv. Vincenta, Spolky kresťanskej lásky, Združenie mariánskej mládeže, Združenie Zázračnej medaily, Rodina  Nepoškvrnenej, Máriine sestry, Depaul Slovensko a misijní dobrovoľníci pod názvom MISEVI.

Hermana Matláková, SMVS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *