Podunajské Biskupice sú dôležitým bodom v dejinách Slovenskej provincie Milosrdných sestier Svätého kríža. Tu pred sto rokmi, v roku 1922, prišli prvé sestry, aby pripravili starý kaštieľ na život novej Slovenskej provincie.

„Toto miesto, napriek tomu, že sa v 50-tych rokoch minulého storočia zapíše na stránky našich dejín ako jedna bolestná kapitola, ostáva pre nás, slovenské Milosrdné sestry Svätého kríža, miestom trvalého znamenia dotyku Boha, ktorý nás vedie a miluje nás. Významným bodom, ktorý zapisujeme do našej histórie, je aj rok 2022. Presne o jedno storočie neskôr, bol na tomto mieste požehnaný nový dom a kaplnka pre naše sestry. Je to ako zázrak, prekvapenie Božieho Ducha, ktorý nás sám priviedol naspäť na toto miesto a dáva nám v úžase vidieť a objať to, čo je očiam neviditeľné. Smieme sa dotýkať a žasnúť nad Božou vernosťou, láskou a milosrdenstvom,“ píšu sestry.

V sobotu 17. septembra 2022 prežili milosrdné sestry vo vďačnosti a spomienke na ich cestu putovania, na prítomnosť Krista a na svedectvo životov prvých sestier v Podunajských Biskupiciach. V Kostole Povýšenia sv. Kríža pri slávnostnej svätej omši, ktorú celebroval bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko, ďakovali za 100 rokov pôsobenia sestier na tomto mieste a za obnovenie ich kláštora.

„Úprimnú vďaku sme vyjadrili našim architektom a staviteľom, ktorí sa výrazným spôsobom podpísali na kráse obnoveného diela, a rovnako aj všetkým našim dobrodincom. Tento deň sme prežili vo vzájomnej duchovnej radosti, pričom sme sa osobitne tešili zo stretnutia s našimi sestrami z Maďarska, Čiech a Chorvátska. Viditeľnou spomienkou na tento deň zostáva Kríž. Kríž, ktorý pôvodne stál pred kláštorom, bol zreštaurovaný, zasadený do átria kláštora a posvätený otcom biskupom. Zostáva pevným bodom v našich životoch a ustavičným dôkazom Božej lásky,“ uvádzajú sestry.

Slovenská provincia Milosrdných sestier Svätého kríža je súčasťou medzinárodnej Kongregácie Milosrdných sestier Svätého kríža so sídlom v Ingenbohle (SCSC – Sororum Caritas Sanctae Crucis), ktorá vznikla v roku 1856 vo Švajčiarsku. Založil ju páter Theodosius Florentini OFMCap spolu so sestrou Máriou Teréziou Schererovou. Patrí k Regulovanému tretiemu rádu svätého Františka z Assisi a je kongregáciou pápežského práva.

Zdroj: TK KBS