V nedeľu 11. septembra 2022 sa v sídle generálneho domu Kongregácie bratov tešiteľov z Gethsemán uskutočnila slávnosť, ktorou si rehoľníci pripomenuli 100. výročie od založenia svojej Kongregácie. Vyvrcholením slávnosti bola ďakovná svätá omša, ktorej v miestnej Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke predsedal na záver výročnej púte bratislavský arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

K spoločnému sláveniu prijal pozvanie aj ordinár OS a OZ SR Mons. František Rábek, ktorý koncelebroval spoločne s generálnym predstaveným kongregácie, P. Michalom Krysztofowiczom CCG, ako aj viacerými bratmi tešiteľmi a prítomnými kňazmi. Počas spoločného agapé po liturgickej slávnosti vyjadril páter Krysztofowicz CCG úprimnú radosť z dlhoročnej dobrej spolupráce s ordinariátom a osobitne s jeho historicky prvým biskupom, Mons. Rábekom, uvádza Ordinariát OS a OZ SR. 

Arcibiskup Zvolenský vo svojej homílii hovoril o putovaní, osobitne o otvorenom postoji Panny Márie voči plneniu Božej vôle. „Vlastne aj my prichádzame na tie mariánske pútnické miesta, aby sme v sebe akoby obnovili tento správny postoj človeka pred Bohom. Samozrejme, že pre našu krehkosť potrebujeme to vždy znova obnovovať a predovšetkým na Márii, keď na ňu pozeráme, keď ju vnímame srdcom aj očami tie zobrazenia, tak samozrejme, že tam to posilnenie, že ona je tá, ktorá je otvorená pre Boha a chce plniť Božiu vôľu, zreteľné najviac,“ uviedol v príhovore, ktorý je možné vypočuť si TU

Svätá omša bola zároveň poďakovaním Kongregácia bratov tešiteľov z Getseman, ktorá si pripomína 100 rokov existencie kongregácie, ktorá zároveň aj spravuje mariánsky areál v Marianke. Pri tejto príležitosti prinášame v plnom znení záverečné slová generálneho predstaveného P. Michaala Krysztofowicza. 

– 

Ctihodný otec arcibiskup Stanislav!
Otec biskup František!
Milí moji spolubratia!
Milí priatelia, hostia, diváci a všetci, ktorí sa zišli pri Eucharistii!

Bratia tešitelia z Gethseman, ktorých v tomto kostole vidíme každý deň, sa dnes zhromažďujú vo väčšom spoločenstve, keďže je to ďalšia zastávka nášho jubilejného poďakovania.

Začiatky našej Kongregácie siahajú do roku 1922 a súvisia s osobou pátra Józefa Litomiského. Okolo neho sa vo Viedni zhromaždili dvaja mladí muži, P. Ján Polakovič a P. Klement Novák, ktorí položili základy novej rehoľnej rodiny – Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman. Myšlienka, ktorá ich spájala, bola túžba žiť v duchu zmieru a potechy Božského Srdca Ježišovho. Kongregáciu s požehnaním pápeža Pia XI. erigoval 7. apríla 1922 vo Viedni kardinál Gustáv Piffl.

Preto tento rok prežívame ako poďakovanie za 100 rokov existencie našej rehoľnej rodiny. Našou radosťou je, že môžeme oslavovať Boha na miestach, kde sú naše komunity a medzi ľuďmi, ktorým slúžime a pracujeme. Spoločne chválime Boha za každé dobro, ktoré vykonal v ľudských srdciach, v Cirkvi a vo svete vytrvalou modlitbou a prácou nasledujúcich generácií našich bratov.

5 rokov po schválení Kongregácie – teda v roku 1927 – vznikla v Marianke komunita, ktorej prvým predstaveným bol P. Ján Polakovič, komunita, ktorá dodnes pokračuje vo svojom poslaní pri Bazilike Narodenia Panny Márie. Sídli tu aj generalát komunity – srdce celej Kongregácie.

Otec Ján často prichádzal do Marianky ako malý chlapec. So Zakladateľom sa podelil o svoje duchovné skúsenosti z toho miesta. Páter zakladateľ, očarený pútnickým miestom, zorganizoval v roku 1922 prvú oficiálnu púť viedenských Slovákov a toto miesto zasiahlo každého natoľko, že sa z púte stala každoročná tradícia.

V roku 1924 na pozvanie vtedajšieho farára otec zakladateľ predsedal slávnosti na počesť svätej Anny. Páter Czaykovský, kustód svätyne v Marianke, si tešiteľov natoľko obľúbil, že im ponúkol spoluprácu, aby v letnom období, keď do Marianky prichádzali pútnici, mohli slúžiť im sviatosti a konať duchovnú službu. Keď sa stal kanonikom v Bratislave, požiadal biskupa, aby sa o Marianku postarali bratia tešitelia.

Dnes ďakujeme bratom, ktorí denne obetovali seba i záležitosti celej Cirkvi Božskému Srdcu Ježišovmu. Z tohto „horiaceho ohňa lásky“ čerpali a čerpajú silu zotrvať v úplnej oddanosti Bohu a v obetavej službe ľuďom.                   

V súčasnosti má mariánska komunita štyroch bratov. Nešetria námahou vo svojej každodennej službe, obklopujúc svojimi modlitbami a vysluhovaním sviatostí. Každý, kto hľadá prítomnosť Matky, tu nájde svoje miesto. Už vyše roka majú naši veriaci možnosť stíšiť sa v adoračnej kaplnke, ktorá je otvorená každý deň a víta nespočetné množstvo veriacich.

Pozoruhodná je „služba ucha“ – sviatosť zmierenia, kde môžeme bez preháňania povedať, že v miestnom kláštore sa bratia pre veľký počet spovedí stali „otrokmi milosrdenstva“, spovedajúc nielen v kostole ale aj individuálne mnohých veriacich

S vďakou spomíname na zosnulých bratov, ktorí od chvíle, keď prišli na toto miesto posvätené prítomnosťou Márie, nešetrili sily pri rekonštrukcii celého objektu, ktorá trvá dodnes. Pred očami mám najmä otca Viliama, nášho dlhoročného generálneho predstaveného, ktorý minulý rok zomrel.

Chcel by som poďakovať bratom z miestnej komunity, bratom, ktorí pricestovali z ostatných domovov, priateľom: sestrám Tešitelkám zo Slovenska, Čiech, Poľska, sestrám Spoločnej Práce, sestrám kapucínkam, dcéram sv. Františka, sestrám de Notr Dame, laickému Spoločenstvu tešiteľov a tešiteliek, ktoré v počte 600 ludi potešujú na Slovensku Božské srdce Ježišovo.

Ďakujem hosťom a všetkým účastníkom nášho jubilejného podujatia za spoločenstvo modlitby, spoločné uctieni Dobreho Boha. Nech Ježišovo Srdce „plné dobroty a lásky“ udelí všetkým svoje dary a pre našu Kongregáciu sa stane „prameňom všetkej útechy“ žehnajúc nás novými povolaniami. Za 100 rokov existencie a služby Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethseman hovoríme: Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho. 

–  

Bratia Tešitelia sú rehoľné spoločenstvo bratov a kňazov, ktoré založil 7. apríla 1922 Jozef Litomiský. Podľa jeho príkladu sa snažia svojou láskou prinášať náhradu za hriechy svoje, Cirkvi i celého sveta. Podstata charizmy vyplýva z vôle samého Krista, ktorý vo chvíli úzkosti v Getsemanskej záhrade prosil: „Zostaňte tu a bdejte so mnou“.

Každodennú hodinovú adoráciu sa snažia robiť v duchu Otca Zakladateľa – „Všetko pre potechu Božského Srdca Ježišovho.“ Vonkajšiu činnosť rehole tvorí práca s bezdomovcami, s väzňami, služba v nemocniciach, v hospicoch, uprostred zomierajúcich. Povolaním každého je zotrvanie v dialógu s Bohom pri každodennej adorácii Najsvätejšej sviatosti. Pri príležitosti storočnice vzniku začal 7. apríla 2022 Jubilejný rok, ktorý potrvá do 7. apríla 2023.

Zdroj: TK KBS (Kongregácia bratov tešiteľov z Gethseman / Rádio LUMEN / Ordinariát OS a OZ SR)
Foto: Bratislavská arcidiecéza (Facebook)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *