23. júl bol pre Kongregáciu Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok výnimočný z viacerých dôvodov. V tento deň pri svätej omši v Kostole sv. Ondreja v Ružomberku, ktorú celebroval Mons. Ján Kuboš, prevzala úrad nová generálna predstavená. Zároveň týmto dňom zanikajú všetky provincie a sestry v šiestich štátoch spadajú pod jedno generálne vedenie, ktoré má sídlo na Slovensku.

Pri svätej omši Mons. Ján Kuboš za prítomnosti 20 kňazov a približne 100 sestier z Kongregácie Milosrdných sestier v homílii pripomenul, že to, čo chýba dnešnej spoločnosti je hlavne dar múdrosti. Túto skutočnosť vyzdvihol vo svetle sviatku sv. Brigity Švédskej, spolupatrónky Európy, ktorej slávnosť sa v tento deň oslavuje. Sv. Brigita žiadala od Boha múdrosť, ale múdrosť kríža, aby vedela nasledovať Krista v akejkoľvek životnej situácii. Toto pri svätej omši vyprosoval aj o.biskup pre nové generálne vedenie.

Po homílii nasledoval sľub novozvolenej generálnej predstavenej.

Sestra M. Irena Alžbeta Kopanicová pochádza z  Ružomberka. Do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila v roku 1993. Doživotné sľuby zložila v roku 2002. Má vyštudovanú teológiu.  Pôsobila v Ružomberku, vo Vrícku, Turčianskych Tepliciach a Kežmarku. Posledné roky pôsobila v Ríme.

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, SMVS (Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio – Satmariensium) bola založená 29. augusta 1842 satmárskym biskupom Jánom Hámom. Tento rok Kongregácia oslavuje 180 výročie založenia. Sestry pôsobia na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, Albánsku a v Taliansku. Generalát má sídlo na Slovensku. Sestry pracujú na rôznych typoch škôl, v sociálnej oblasti i v zdravotníctve.

Hermana Matláková, SMVS
Foto: Martin Buzna