Formáciou mladých rehoľných kňazov zasvätení nadviazali na tradíciu, ktorú začal ešte pred niekoľkými rokmi jezuita P. Peter Bujko. Stretnutie sa uskutočnilo 15. – 17. mája 2022 a zúčastnili sa ho bratia vincentíni a saleziáni.

Výber miesta nebol náhodný – uskutočnilo sa vo Vrbovom u sestier premonštrátok, pre ktoré formácia a pomoc kňazom patria k základnému poslaniu, ktoré im zveril sv. Norbert. Stretnutie bolo zamerané na vzťahy a život v komunite. Prednášatelia boli sociálna sestra Marta Andraščíková, ktorá sa na danú problematiku pozrela z psychologicko-spirituálneho rámca a salezián don Martin Kačmáry, ktorý sa téme venoval z teologicko-spirituálneho uhla pohľadu.

Stretnutie bolo obohatené o bratské posedenia, spoločné modlitby, sväté omše, výlet do neďalekých Piešťan. Nechýbalo ani spoločné fandenie slovenskému hokejovému tímu na majstrovstvách sveta.

Zúčastnení bratia odchádzali zo stretnutia povzbudení, oddýchnutí i duchovne načerpaní a už teraz sa tešia na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v novembri. Spoločnou témou bude „Identita rehoľného kňaza“.

Pavol Drška, SDB