Milí bratia a sestry,
v tomto (ešte stále) špecifickom čase pandémie v dôvere, že situácia sa postupne stabilizuje, vás pozývame zúčastniť sa na Národnom stretnutí mládeže T22 v Trenčíne, a to v dňoch 28. – 31. júla 2022. Táto udalosť je významná pre Cirkev na Slovensku, zvlášť pre mladých, a teda aj pre nás – zasvätených. Túžime kráčať s mladými a byť tu pre nich, lebo sú cenným zdrojom pre samotnú Cirkev, ako aj pre spoločnosť.

V rámci Národného stretnutia mládeže sa uskutoční tiež nám už dobre známe EXPO POVOLANÍ. Sme presvedčení, že Duch Svätý účinkuje v srdciach mladých a pozýva ich, aby odpovedali na jeho plán lásky. Preto chceme byť tam spolu s nimi, aby sme sa vzájomne delili o bohatstvo života s Pánom. „Sme povolaní, aby sme zakúšali a ukazovali, že Boh je schopný naplniť naše srdce a urobiť nás šťastnými bez toho, aby sme museli svoje šťastie hľadať inde, že opravdivé bratstvo prežívané v našich komunitách živí našu radosť, že naše oddanie sa službe nám umožňuje ľudsky sa realizovať a dáva plnosť nášmu šťastiu…“ (z Apoštolského listu pápeža Františka pri príležitosti Roka zasväteného života).

Týmito slovami sme teda aj my pozvaní vyjsť a „rozprávať“ cez osobné stretnutia, konkrétne svedectvo života o kráse prežívania evanjelia a nasledovania Krista. Duchovná príprava nesie názov Výšiny. Vďaka, že sa do jej tvorby zapojili aj viacerí rehoľníci. V rámci nej je pripravených 7 katechéz symbolizujúcich 7 biblických vrchov, ktorými sú mladí pozvaní prechádzať. Zapojme sa už teraz do tejto prípravy, ktorá každý mesiac ponúka nové kvalitné podnety – katechézy, adorácie, zamyslenia… všetko na https://narodnestretnutiemladeze.sk/vysiny/. Myšlienka názvu duchovnej prípravy úzko súvisí s ústrednou témou SDM v Lisabone 2023: „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39) Aj EXPO POVOLANÍ (sobota 30. 7. 2022 v čase od 15.00 do 18.00) pozýva odvážne kráčať či vykročiť. Je to výzva smerujúca aj k nám – zasväteným, aby sme mladým ponúkli svoje svedectvo kráčania s Pánom. Ako naša rehoľa/komunita/spoločenstvo kráča s Pánom po ceste povolania? Ako môžeme mladým pomôcť objaviť v ich srdci to pozvanie, aby kráčali za Ním? Akým spôsobom im môžeme pomôcť odvážne vykročiť za hlasom, ktorý ich volá bližšie k sebe?

Milí bratia a sestry, príďme teda do Trenčína a podeľme sa o to najvzácnejšie, čo sme dostali a čo máme. Nenechajme naše „poklady ukryté v poli“, ale odvážne ich darujme. Opätovne ukážme, že stretnutie s Ním je nákazlivé, plodí život a prebúdza radosť, že je to On, ktorý nám dáva iskru a chuť do života. A využime tento čas milosti stretnutia sa s mladými aj na hlbšie vzájomne poznanie sa, pochopenie reality dnešných mladých, počúvajme ich, aby sme dokázali stále viac vnímať ich potreby, pozerať sa na nich Božím pohľadom, aby sme verili v ich sny, v ich potenciál, ktorý je taký veľký a vzácny. Aj oni nás môžu učiť byť viac odvážni!

Už teraz odovzdávajme prípravu, ako aj samotné podujatie príhovoru bl. Zdenky Schelingovej, ktorej liturgickú spomienku budeme sláviť počas NSM, a tiež príhovoru bl. Titusa Zemana, mučeníka za duchovné povolania, nech ten, ktorý „mnohým mladým pomohol naplniť svoje duchovné povolanie a pritom sa neváhal obetovať za ich záchranu, vyprosí Cirkvi nové povolania do zasväteného spôsobu života a nám všetkým ochotu podporovať ich na tejto ceste nasledovania Krista“.

Tešíme sa na stretnutie v Trenčíne!

P. Juraj Ďurnek, SchP, predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku
dp. Matúš Reiner hlavný zodpovedný za Národné stretnutie mládeže T22


Pokyny k prihlasovaniu a k príprave na EXPO boli zaslané do reholí.
Ak ste zasvätení a máte otázky k prihlasovaniu, kontaktujte sestru Janu Kurkinovú, FMA.
Ohľadom prípravy EXPO povolaní sestru Julianu Salašovú, OSF)

-kvrps-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *