O spojenie témy ochrany stvorenstva a františkánskej spirituality sa pokúšajú každý prvý piatok v mesiaci františkáni, ktorí pôsobia v oravskej Trstenej. Na tieto témy sa prihovárajú veriacim v tamojšom františkánskom kostole. Inšpirovala ich encyklika pápeža Františka Laudato si’, o starostlivosti o spoločný dom“, ktorá sa venuje téme starostlivosti o životné prostredie.

„Je františkánskou charizmou vnímať svet a ľudí ako spoločne žijúcich pod ochranou jedného Otca. Nejde nám o falošnú ekológiu, ale o snahu scitlivieť na tému ochrany tých, ktorí sa brániť nemôžu. Tam patria chudobní, novodobí migranti i celé stvorenstvo. Správna ekológia sa začína ekológiou vlastného srdca. Veríme, že aj vďaka spoločným sláveniam Eucharistie, ktorá je tiež možná vďaka plodom zeme, urobíme poriadok v sebe i okolo nás. Záleží nám na tom, kde a ako žijeme,“ vysvetľuje TK KBS br. Peter Vnučák. 

„Ak túžiš vytvoriť spoločenstvo, urobiť niečo konkrétne pre ochranu matky Zeme a prehĺbiť svoj život, prihlás sa osobne br. Petrovi Vnučákovi alebo mailom na peter.vnucak@gmail.com,“ uvádza plagát.

TK KBS informovali Františkáni z Trstenej
Foto: Františka Čačková, OSF