Od 1. januára 2022 uverejňuje karmelitánska rodina myšlienky svätých na podcastových platformách google podcast, apple podcast a spotify. Odberom podcastu sa môžete zapojiť do šírenia odkazu veľkých karmelitánskych svätcov (napr. sv. Terézia z Avily, sv. Ján od Kríža, sv. Terézia z Lisieux). Ich 365 myšlienok nájdete aj ako príspevok na prečítanie na ich internetovej stránke.

Ako sa dá vystúpiť na horu Karmel a počuť Boží hlas v tichom vánku? Každý deň je potrebné na tejto ceste urobiť pár krokov. Pomáha, ak máme na ceste sprievodcu. Držať sa pevne dlane svätých karmelitánskej rodiny a započúvať sa do ich povzbudzujúcich slov. 365 dní v roku sa budú karmelitánski sprievodcovia prihovárať srdcu človeka cez kratučké zamyslenia.

Bosí karmelitáni sú kontemplatívno-apoštolské spoločenstvo, ktoré spája vnútornú modlitbu s apoštolátom podľa potrieb Cirkvi. Na Slovensku žijú na Starých Horách pri Banskej Bystrici, na Urpíne v Banskej Bystrici a v Lorinčíku na okraji Košíc. Viac nájdete na: https://bosikarmelitani.sk/bosi-karmelitani/

Dušan Hricko, OCD
Foto: Melanie Pongratz / Unsplash