Kvôli pokračujúcej pandémii sme sa začiatkom jesene dohodli, že prvé stretnutie Internoviciátu v tomto školskom roku zorganizujeme online formou. Organizačne stretnutie pripravili s. Brigita Puchalová, SMVS a br. Reginald Slavkovský, OP. Hosťom a prednášajúcou bola s. Marta Andraščíková, SSS s témou Zasvätené panenstvo a sexualita. Stretnutie sa uskutočnilo v dňoch 13. – 15. 12. 2021. Využili sme platenú verziu programu Zoom.

Spolu nás bolo 14. Jadro tvorilo 5 noviciek a 6 magistier, technickú stránku zabezpečoval brat Reginald, čiastočne sa stretnutia zúčastnila aj s. Renáta Jamborová, SSS, vedúca našej subkomisie.

Krátky úvodný blok bol venovaný vzájomnému zoznámeniu. Sestra Marta mala každý deň jednu prednášku. Materiály k prednáškam poslala vopred a okrem toho boli prednášky nahrávané a neskôr sprístupnené účastníčkam pre vnútornú potrebu. Po každej prednáške bol čas na samostatnú reflexiu v tichu. Potom boli sestry rozdelené zväčša do dvoch skupín – novicky a magistry – a v týchto skupinách mali možnosť zdieľať svoje postrehy, otázky, skúsenosti.

Sestra Marta má bohaté skúsenosti a ponúkla naozaj zasvätený a veľmi otvorený pohľad na sexualitu v kontexte našej ľudskej telesnosti, sociálnosti, rehoľnej charizmy a duchovnej plodnosti. Ukazovala nám pozitívnu hodnotu sexuality od roviny biologickej cez psychickú až po duchovnú. Z takejto perspektívy tvorí sexualita vzácnu súčasť nášho zasvätenia, darovania sa Bohu, reholi a ľuďom. K hodnote prednášok prispel nielen dobre pripravený obsah, ale aj osobné nasadenie a charizma sestry Marty, ktorá tiež rada odpovedala na naše otázky.

Posledná prednáška bola zameraná na súvislosť prežívania sľubu čistoty s charizmou vlastnej rehole. Po prednáške a čase na reflexiu si každá novicka so svojou magistrou prechádzali tie časti konštitúcií, ktoré hovorili o ich vlastnej charizme a o zasvätení v čistote. Cieľom bolo ešte viac si uvedomiť, že zasvätenie je spôsobom hlbšieho prežívania vzťahu k Bohu v rámci charizmy tej-ktorej rehole.

Po poslednej prednáške sme vyjadrovali svoje dojmy z celého stretnutia, dávali sme spätnú väzbu a poďakovali sme sa za obohacujúci spoločný čas. Samozrejme, chýbali nám spoločné stretnutia medzi prednáškami, ako sme boli zvyknutí počas riadnych osobných stretnutí: v jedálni pri jedle, na káve a pri malých dobrotách v bufetíku, na prechádzkach a výlete, na modlitbách a liturgii v kaplnke. Preto sme na záver ešte vytvorili priestor pre rozhovor a spoznávanie pre novicky aj magistry. Lúčili sme sa s nádejou, že hoci pandémia ešte neskončila, budeme sa môcť pravidelnejšie stretávať a navzájom sa podporovať.

KVRPS
Ilustračná snímka: Františka Čačková, OSF

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *