Dňa 7. decembra 2021 Spoločnosť sociálnych sestier prežila radostnú a hlbokú udalosť jedinečného charakteru – znovu uloženia pozostatkov svojej zakladateľky sestry Margity Slachtovej v Budapešti. Sestra Margita odišla do večnosti 6. januára 1974 a bola pochovaná v USA v meste Buffalo v štáte New York.   

Sociálne sestry na svoje poslednej generálnej kapitule v auguste 2021 na Sampore rozhodli o prenesení pozostatkov z USA do Budapešti v Maďarsku, kde bola Spoločnosť sociálnych sestier (SSS) založená dňa 12. mája 1923. Iniciatíva prenesenia pozostatkov prišla z nadácie Barankovic v Maďarsku v spolupráci s Historickým ústavom pamäti a tradícií v Maďarsku a Spoločnosťou sociálnych sestier. Pozostatky boli uložené na národnom cintoríne v Budapešti.

Slávnostného aktu sa zúčastnili Jeho Eminencia kardinál Peter Erdő, poprední štátni a politickí činitelia, generálna predstavená SSS sr. Magdolna Kővári, provinciálna predstavená sr. Emma Németh, ďalej sociálne sestry z Maďarska, Rumunska, Slovenska, duchovní predstavení a tiež priatelia a známi sociálnych sestier. Prostredníctvom televízneho prenosu a Facebookového kanála, bolo možné sledovať udalosť aj širokej verejnosti v iných krajinách.

Vyberáme z príhovoru generálnej predstavenej sr. Magdalén Kővári : „Hoci sme sa tu dnes zišli, aby sme jej telo uložili na večný odpočinok do rodnej zeme, akosi sa slovo „pohreb“ nehodí k tejto príležitosti. Prečo by sme hľadali živých medzi mŕtvymi? Keď vzdávame úctu pred jej pozostatkami, vlastne vzdávame hold, vzdávame hold jej duchu, ktorý naďalej žije v nás a medzi nami. Pre nás, sociálne sestry, je sestra Margita predovšetkým zakladateľkou našej komunity, stelesňuje charizmu, ktorá je Božím darom pre moderný svet; charizmu, ktorá chcela priniesť starobylý ideál rehoľného života „z púšte do centra života“ a poslať do verejnej služby zasvätené a odborne pripravené ženy, ktoré slúžia modernými prostriedkami: silou slova, preventívnymi legislatívnymi opatreniami a katolíckym záujmom časnému i večnému šťastiu rodiny, žien a detí. Našim  cieľom nie je len utierať slzy či hojiť rany, ale aj preniknúť ku koreňom sociálnych problémov a zabrániť ich vzniku.

Pápež František to tiež vyjadril vo svojej encyklike Fratelli tutti: „ Je skutkom lásky pomáhať niekomu, kto trpí, ale je tiež skutkom lásky, aj keď toho človeka nepoznáme, pracovať na zmene sociálnych podmienok, ktoré spôsobili jeho utrpenie.“ (FT 186.) Udalosť hlboko zasiahla naše srdcia, nás sociálne sestry, ako jej nasledovníčky a pozýva nás k novým horizontom a výzvam napĺňania nášho poslania a charizmy v duchu novej prítomnosti medzi nami.“

Sestra Margita, ďakujeme za tvoje svedectvo bohatého života, láskavé a prozreteľnostné rozpoznávanie situácií v Duchu Svätom a hlbokú zakorenenosť v tradícii a odkaze spirituality sv. Benedikta, ktorá nás včleňuje do jednoty s Kristom našim snúbencom.

Sr. Renáta Jamborová, SSS